Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Biologisk mångfald är lika viktig som klimathotet

Medias fixering vid kändisar är extremt tröttande, undantagen Greta Thunberg som trots kändisskapet helst undviker exponering, men godtar densamma så länge den fyller ett annat syfte.

Greta har många andra goda egenskaper. Hon attackerar komplicerade frågor smart, frågor hon av förklarliga själ inte själv behärskar. Greta invecklar sig aldrig i detaljer, utan hänvisar i stället till forskningen. Hon kommenterar inte kverulanter som flertalet andra förleds göra, då svaren kan bli mer eller mindre inkonsekventa.

Hur besvarar en 16-åring påståenden om att hon har en politisk agenda? Greta överväger noga vilka av forskarna som är trovärdiga och följer den tråden. Hon retar upp motståndarna oavsett rang, så till den grad att de förledes kommentera henne. Trump, Putin, Bolsonaro, Jimmie Åkesson, Olle Ljungbeck är några, Erika Bjerström en annan. Alla har de svårt att tiga.

Beträffande de två första replikerar hon med deras egen utsaga omformulerad. Bolsonaro får inget svar, däremot en uppmaning att respektera de mänskliga rättigheterna. Jimmie Åkesson och vår egen Olle Ljungbeck får representera den mängd kverulanter som tycker hon borde vara i skolan i stället för på FN-möten. Ändock gör hon sitt bästa för att höja svensk skolas anseende i PISA-undersökningen.

Erika Bjerström vill politisera tonåringen. Om Bjerström tror sig säga sanningen kommer hon snart att vara avslöjad. Greta är inspirationskällan för miljoner ungdomars klimatengagemang.

Mitt eget engagemang hittas främst i den biologiska mångfalden, även om jag smittas av Gretas inlevelse. Nåväl nu är klimatet och biologisk mångfald intimt sammankopplade. Om svamparna försvann från jordens yta skulle skogen dö och pH-värdet rasa, och livet, likväl som klimatet skulle bli surt.

Pedagogiskt har jag mycket att lära av Greta, då jag inte kan låta bli att kommentera motstridiga åsikter. Besserwisser, ja kanske? Ta svaret jag fått på insändare från signaturen Sansad som exempel: ”Koldioxid är en för svag växthusgas”.

Den känns angelägen att besvara, inte minst ur ett folkbildningsperspektiv. Sansad upplever inga akuta tecken på klimatförändringar, diametralt motsatt mina åsikter. Därför bemöter jag på nytt citerad insändare.

De två viktigaste kretsloppen som rör människans påverkan av biosfären är koldioxidens och vattnets kretslopp. Båda karaktäriseras av att de har små, men mycket aktiva atmosfäriska förråd, sårbara för människans störningar.

Det är den lilla aktiva delen och inte de stora förråden som först påverkas av förändringar i omsättningen eller totalbytet, innefattande både tillförsel och utbyte. Följaktligen är det det lilla koldioxidförrådet i atmosfären och inte det mycket större syreförrådet som är av primärt intresse.

Även om hastigheten med vilken koldioxiden tillförs från industri och jordbruk är liten vid jämförelse med utbytet med havet ökar luftens koldioxidhalt sakta. Det leder på sikt till växthuseffekt, och orsakas till stor del av koldioxiden, vars halt forskarna kontinuerligt mäter.

Kurvan stiger, sågtandat på grund av olika sommar- och vinterhalter. Min fundering blir, hur påverkar klimatförändringarna tillståndet för flora och fauna? Intresset ligger främst i hur, eller om växterna klarar omställningen. Vilka nya växter invandrar, och hur blir successionsordningen?

Kommer Gretas generation att få uppleva alla dessa försummade skönheter, alternativt onyttigheter som saknar praktisk betydelse?

När ungdomen tågar längs gatorna med sina plakat, kämpar de också för den biologiska mångfalden. Utan mångfald missar de några av människans viktigaste kulturarv, sådana som gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol, de är ju så sköna.

Observera att jag inte ens har nämnt insekterna. Nästan allt vi äter är direkt eller indirekt beroende av pollinerande insekter.

Ove Lennström

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare