Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Cykelplanen föreslår förbättringar i cykelnätet

Svar på insändare ”Ena dagen ska det sparas, andra dagen byggas cykelbanor”

Gävle kommun har som ambition att förbättra inom alla områden i samhällsplaneringen. För att skapa en bra kommunövergripande grund i planeringsarbetet behövs styrande och stödjande dokument som ska säkerställa att kommunen göra rätt prioriteringar och bygger för ett hållbart samhälle ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Cykelplanen är ett sådant dokument.

En viktig del i cykelplanen är den bilaga med åtgärdskartor som föreslår förbättringar i cykelnätet. Förbättringarna kan exempelvis vara i form av nya sträckor som skapar kopplingar mellan länkar som tidigare saknats, eller nya cykelöverfarter där framkomligheten är låg och där behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder är stort. Om ett förslag till åtgärd byggs, när det byggs och hur det kommer genomföras vet vi inte i detta skede. Cykelplanen innehåller alltså bara förslag på åtgärder med olika prioritet, men som inte är tidsatta. Tjänstemännen kommer årligen föreslå vilka åtgärder som ska genomföras, men ytterst är det alltså följaktligen våra politiker som väljer vilka åtgärder som ska genomföras och när.

Vad gällande den cykelväg som föreslås efter Söderbågen så ser vi ett behov av en åtgärd som kopplar ihop den nya gång- och cykelvägen - som byggs mellan Parkvägen och Hemlingby köpcentrum - med Hemlingbys bostadsområden och minimera Söderbågens barriäreffekt. I dagsläget går det som oskyddad trafikant att passera Söderbågen i plan vid förlängningen av Ledungsvägen, men i framtiden vill vi ge möjlighet för Hemlingbyborna att passera Söderbågen mer trafiksäkert då vi har möjliggjort med två planskilda passager. Den ena passagen är under Söderbågen vid Hemstacirkulationen, och den andra i form av den bro som kommer byggas vid Hemlinggrind. Detta kommer underlätta för cyklister och fotgängare, inte minst för barn och ungdomar som nyligen uppnått trafikmogen ålder.

Bygget ska alltid föregås av en grundlig förstudie och en projektering. I just fallet med Söderbågen skulle förstudien bland annat förtydliga dragningen och placeringen av cykelvägen, tydliggöra kostnader, ta höjd för att underlätta drift och underhåll samt identifiera andra administrativa åtgärder som måste ske, t.ex. behov av planändringar eller markregleringar. I de fall där det finns sakägare som skulle kunna påverkas av åtgärden ska dessa också informeras och ges möjlighet att lämna synpunkter som skulle kunna påverka utformning och placering.

Med vänliga hälsningar

Elin Björkman

Kommunikatör

Gävle kommun, Livsmiljö Gävle

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare