Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Drar man fram bevis för en lögn kan man lika gärna tala sanning direkt

Under hösten skickade över 500 forskare och yrkesverksamma inom klimat och klimatrelaterade områden en appell till FN om att det inte finns något klimatnödläge, skriver Stig Mörtman i sin debattartikel ”Att människan skulle orsaka en global uppvärmning är en tes som inte har bevisats”.

Vid flera tillfällen har jag påstått att global uppvärmning är människans verk. Därför blev jag nyfiken på dessa 500 forskare Mörtman hänvisar till, och googlade på dem. 17 svenska forskare fanns med på listan. Två intressanta namn kändes igen från appellen, Lars Bern och Ingemar Nordin.

Lars Bern är civilingenjör vid Chalmers. F.d. Avpixlat lyfter fram honom som en legendarisk forskare. Bern har anlitats för att utforma Sverigedemokraternas miljöpolitik. Han är inte klimatförnekare men anser det finns en plan för ökad överstatlig global maktutövning. (Wikipedia).

Ingemar Nordin, professor emeritus vid Linköpings universitet. Ur klimatförnekarbloggen Klimatupplysningen hämtar jag ett utdrag av Olle Häggström, professor i statistik vid Chalmers, rörande Nordins klimatfilosofi: ”Nordin rör ihop årligt koldioxidutsläpp med koldioxidmängd i atmosfären och påstår att i och med att det första inte ökat kan det andra inte gjort det. För det andra använder han sin (felaktiga) konklusion om att 2014 inte gav något nytt koldioxidrekord utan blott tangerade 2013 års nivå till att – hör och häpna – lyfta fram 2014 års rekordnivå på global medeltemperatur som ett argument emot (!!!) koldioxidens uppvärmande verkan. Det hela är så dumt att jag nästan har svårt att ta till mig att det är författat av en professorskollega.”

I ett svar till Nordin och Peter Stilbs ur Stockholmsinitiativet sammanfattar Olle Häggström:

”Det är knappast möjligt att förstå Ingemar Nordin och Peter Stilbs på annat sätt än att de båda innerligt önskar att teorin om antropogen global uppvärmning ska visa sig felaktig. Jag kan sympatisera med (och rentav dela!) denna önskan, men inte det sätt på vilket de låter den påverka deras retorik. Inom vetenskapen finns (till skillnad mot till exempel i rättsväsendet) bara ett legitimt förhållningssätt – att opartiskt söka sanningen vilken den än råkar vara. Detta ideal uppnås inte alltid, men måste alltid eftersträvas. Nordin och Stilbs har emellertid kastat denna strävan överbord, för att i stället försvara vilka ohederliga argument som helst, så länge dessa gynnar den egna agendan. I första hand slår deras agerande tillbaka på dem själva: deras trovärdighet undergrävs, och deras professorstitlar devalveras. Men vad värre är, i förlängningen riskerar de att bidra till att förtroendet för vetenskapen som helhet undergrävs. Förlåt min moraliserande ton, men jag finner detta utomordentligt allvarligt."

Ur tidningen extrakt 30/8 2018 hittar jag artikeln "Klimatförnekelse vanligt i samhället". Nedanstående är utdrag från pågående projekt. Martin Hultman docent Chalmers har sett hur utvecklingen har gått från en stark miljörörelse och politisk konsensus i klimatfrågan på 80-talet till att förnekelse av människans påverkan på miljön de senaste åren har fått allt större gehör.

Två starka grupper har gått samman i den här frågan: utvinningsindustrin och högernationalister. Kombinationen gör frågan aktuell på ett oerhört mycket mer dramatiskt sätt än tidigare, samtidigt som tidsspannet som vi har på oss att agera krymper. Sambandet mellan konservatism, främlingsfientlighet och klimatförnekelse har identifierats av Martin Hultman och hans kollegor via en norsk studie.

Källorna är viktiga och jag har bara snuddat vid två. De övriga 498 förmodar jag att Mörtman kollat. Utdraget ur extrakt är ur en egen källa, för att peka på var klimatförnekarna vänder sig för att hämta information.

Sällan har väl ett citat av Oscar Wilde passat bättre: ”Om en man är så fantasilös att han drar fram bevis för en lögn kan han lika gärna tala sanning med en gång.”

Ove Lennström

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare