Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: En stenkista hindrar inte avloppsvatten från att förorena grundvattnet

Svar till Arne Gunnarsson: Precis som Gunnarsson skriver om små avloppsanläggningar har det sedan lång tid tillbaka varit förbjudet att släppa ut orenat avloppsvatten i ett vattenområde. Men trots att dessa regler har funnits länge saknar fortfarande en tredjedel (cirka 240 000) av alla avloppsanläggningar med vattentoalett i Sverige rening efter slamavskiljaren.

Detta innebär att avloppsvatten går ut nästan helt orenat i grund- och ytvatten och kan förorena dricksvattenbrunnar och badplatser. Cirka 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende personer i Sverige är beroende av dricksvatten från privata brunnar eller vattenföreningar som i mycket hög grad använder grundvatten som källa.

Otjänligt vatten på grund av bakterier förekommer i elva procent av de brunnar som undersökts och orsaken är ibland just avloppsvatten.Stenkistor är byggda för att leda bort avloppsvattnet från huset men de renar inte avloppsvattnet.

En stenkista hindrar alltså inte avloppsvatten från att förorena grundvattnet, vilket är den viktigaste uppgiften för en avloppsanläggning.

Avloppsvatten kan också påverka omgivningen genom tillförsel av näringsämnen (främst fosfor) som liksom smittämnen finns framförallt i toalettavloppsvatten.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har valt att inte publicera den rapport om markretention (hur mycket fosfor som fastnar i marken) som Gunnarsson hänvisar till. Rapporten skickades på remiss till 16 instanser; myndigheter, forskningsinstitut och universitet. De flesta ifrågasatte den förenklade och generella beräkning av markretentionen som föreslås i rapporten.

HaV bedömde därför att rapporten inte kan användas som underlag i vår nationella tillsynsvägledning. Däremot kommer Formas under 2019-2020 att genomföra en systematisk vetenskapligt grundad kunskapssammanställning kring markretention av fosfor från små avloppsanläggningar, för att öka kunskapen om retentionens betydelse och vad som påverkar den. Det är efterfrågat, både av HaV och av andra myndigheter, branschaktörer och privatpersoner.

HaV, den nationellt tillsynsvägledande myndigheten i avloppsfrågor, vägleder redan i dag länsstyrelserna och kommunerna i att göra bedömningar i det enskilda fallet utifrån lokala förutsättningar.

På platser där det finns allmänt goda förutsättningar för retention och om avståndet är långt till dricksvattentäkter och badplatser kan reningskraven på anläggningen vara lägre. Avloppsvattnet behöver dock alltid renas, inte minst för att undvika att sprida smittämnen och skydda grundvatten och dricksvatten.

Ann Lundström

enhetschef Havs- och vattenmyndigheten

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare