Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Låt dem bygga sina vindkraftverk utanför Polen där de verkligen behövs

Erik Holmestig och Centerpartiethär är kartan över Gävles kust!

Svea Vind Offshore har skaffat sig rådighet över nästan alla tillgängliga vattenområden med lämpligt djup för vindkraftsbyggnation som finns utefter Gävles kust, förutom Storgrundet (grönmarkerat på kartan). På Storgrundet har tyska WPD-koncernen tillstånd att uppföra 70 vindkraftverk cirka tre kilometger från ön Storjungfrun.

Centern hävdar att man är partiet som värnar om det småskaliga företagandet och landsbygden. Men det är inte så Erik Holmestig och Anders Ekman agerar när man arbetar för att låta utländska multinationella företag exploatera Gävles kust med gigantiska vindkraftverk bara några få kilometer från land.

Om man röstar för en vindkraftsetablering på Utposten så gör man det på bekostnad av Gävles unika natur, det småskaliga företagandet och det kustnära yrkesfisket.

Det handlar inte om att ställa vindkraft på Utposten mot kolkraft i Polen, det handlar om att Polen ska ersätta sin kolkraft med vindkraft i Polen och att Gävles kust ska lämnas åt framtida generationer samt till det i dag småskaliga näringslivet och det kustnära yrkesfisket. Sverige var 2019 en nettoexportör av el med 26 TWh, Sverige producerade således 19 procent mer elenergi än vad vi i Sverige konsumerade under samma år.

Enligt Energimyndigheten kommer Sverige även fortsatt vara en nettoexportör av elenergi även utan ytterligare utbyggnad av vindkraft. Låt de utländska multinationella vindkraftsbolagen bygga vindkraftverk i Polen, där de verkligen behövs, i stället för att förstöra Gävles största tillgång den orörda kusten med dess natur.

Om havsbaserad vindkraft behöver byggas vid Jungfrukusten i en framtid, välj då ett område som har ett betryggande avstånd till kusten som inte stör den kustnära miljön och det kustnära yrkesfisket. Havs- och vattenmyndigheten har redan föreslagit ett sådant område nämligen Sylen (nr. 6 på kartan). Området ligger mer än fem mil från kusten och kan enligt Svea Vind Offshore inrymma vindkraft som kan generera upp till 20 TWh.

Dessutom anser bolaget, som har rådighet över området, att en utbyggnad kan göras till lägre produktionskostnad än jämförbara projekt i Europa.

Vi föreslår att Centerpartiet likväl som Socialdemokraterna och Miljöpartiet tar samma kloka beslut som Vänsterpartiet och övriga partier och stöder det kustnära yrkesfisket och ett grönt Gävle, utan kustnära monstruösa vindkraftverk på Utposten, när frågan skall beslutas i kommunfullmäktige den 18 maj.

Vision Jungfrukusten ideell förening

Bengt Nises & Mats Wickman

Fotnot:

Ansökan om ”rådighet över allmänt vattenområde” sker hos Kammarkollegiet i Stockholm. Jag har begärt ut allmän handling över de områden som bolaget (och även det tyska bolaget WPD) har ansökt om (och även beviljats) ”tillstånd för rådighet över allmänt vattenområde”.

Varje område är ett enskilt ärende med ett enskilt beslut. I ansökan för varje område framgår vilket geografiskt område (med koordinater) som bolagen har ansökt och beviljats tillstånd för. Med hjälp av dessa koordinater har sedan områdena ritats ut på kartan. Jag har kopia på samtliga beslut från Kammarkollegiet.

Jag har också gått igenom bolagets årsredovisning från år 2018 (som är den senaste årsredovisningen som finns hos Bolagsverket). Där listar de alla projekt som de arbetar med, vilket inkluderar samtliga områden som är inritade på kartan.

Mats Wickman

Läs även: Insändare: På kommunens översiktsplan finns två områden med riksintresse för vindkraft

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare