Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Vår ambition är att Näringen ska bli en stadsdel för alla

Svar till Camilla Larsson: Näringen har ett fantastiskt läge nära centralstationen, havet och Gavlehov. Näringen har också en rad utmaningar; vattentäkten som går genom området är inte tillräckligt säkrad för att ge dricksvatten i framtiden. Näringen påverkas av kraftiga regn, och behöver säkras för framtida klimatscenarion.

Gamla industrier, lager och soptipp har genom åren gett många miljöskulder att hantera. Det är hög tid att ta tag i problemen, och tajmingen uppstod nu i samband med statens stora satsningar på infrastruktur och hållbara stadsdelar.

Att fortsätta skjuta problemen på framtiden är inte ett alternativ. En stadsomvandling möjliggör nya sätt att hantera riskerna, och vi kan tillsammans ta ett gemensamt ansvar i stället för att det helt ligger på fastighetsägaren som i dag.

Just nu pågår en rad undersökningar, och analysen över översvämningsrisker visar att det främst är framtida tätare och kraftigare skyfall som vi kommer att behöva planera för. Behovet av rinnvägar för regnvatten är stort, och det är viktigt för hela Gävle då flera av stadsdelarna runtomkring har sin avrinning via Näringen.

Översvämningar på grund av klimatförändringar är en utmaning som flera fastighetsägare och företagare på Näringen står inför i framtiden. Det finns goda förutsättningar att hantera problemen inom stadsomvandlingsprojektet.

Gävle kommuns tanke är inte köpa ut fastigheter på Näringen genom expropriering, tvärtom vill vi undvika det så långt det går. Ambitionen är att företag på Näringen ska finnas kvar eller hitta nya lokaler, etappvis under en lång period av 20 år.

Vår ambition är också att Näringen ska bli en stadsdel för alla, och minst fem procent av de totalt 6 000 bostäderna ska byggas med statligt investeringsstöd med reglerade hyresnivåer.

När det gäller industrispåret till hamnen går tågen i dag genom Uppsalas och Gävles centrala delar. Hur vi ska bygga intill en ny järnvägsdragning är oklart, men i en stadsomvandling har vi alla möjligheter att göra det bästa av det utifrån de säkerhetsrisker som finns.

Staten planerar infrastruktursatsningar på 20 miljarder i Gävle fram till år 2040, som nya bangårdar, en ny järnvägsstation vid sjukhuset och omdragning av Ostkustbanan och Bergslagsbanan. Gävle kommun ska i sin tur ställa om Näringen till en av Europas mest hållbara stadsdelar, och bygga ett nytt verksamhetsområde på 1 000 ha intill tre järnvägsstambanor, två Europavägar och Gävle hamn.

Sammantaget innebär det tusentals arbetstillfällen kommande 20 år, och många välkomna skattekronor. Gävle förstärker sin roll som regional tillväxtmotor och flyttar fram sin position i den storväxande Stockholm-Mälardalsregionen.

Stadsomvandlingen av Näringen är en del i att den utvecklingen ska bli möjlig, och Gävle tar hem satsningen genom nya jobb, fler Gävlebor och fler företag som går bra.

Daniel Andersson

projektledare stadsomvandlingen av Näringen Gävle kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare