Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Insändare: Vi är väl medvetna om att vi måste ha en långsiktigt hållbar energiproduktion

Annons

Svar till Bo Göran Holmgren: Tack Bo Göran för att du engagerar dig i denna viktiga fråga. Vi moderater är väl medvetna om att vi måste ha en energiproduktion i Sverige som är långsiktigt ekonomiskt hållbar.

Ekonomiskt hållbar för såväl hushåll som för vårt näringsliv som måste bibehålla konkurrenskraften. Det var och är våra ingångar i den energiöverenskommelse som är gjord.

Vi anser bland annat att EU måste fördubbla investeringarna i forskning och utveckling av den klimatsmarta kärnkraften. Vi kommer aldrig att svika våra hushåll beroende av el eller vårt näringsliv. M är garanten för just den stabila energiproduktionen i Sverige.

Du har rätt att när utbudet av el minskar på grund av politiska beslut – läs kärnkraft avvecklas – så leder det i en marknadsekonomi till högre priser när efterfrågan ökar.

I Gävle och delar av Sverige investeras det nu i elintensiva serverhallar vilket kommer att få konsekvenser på energiefterfrågan. Lägg till det en önskan om att fler bilar tunga lastbilar och andra fordon ska gå på el så kommer det att uppstå en akut elbrist i Sverige.

Gävle kommun, regionen och Svenska Kraftnät måste bygga ut lokala regionala och nationella eldistributionsnät också utöver att vi behöver en stabil pålitlig och kostnadseffektiv energiproduktion.

Vi som är verksamma i Moderaterna Gävle kommer att göra allt vi kan för att den utbyggnaden kommer till stånd och vår oro baseras på att om vi inte lyckas med att få till en utbyggnad så har vi mycket svårt att ta emot ytterligare etableringar i framtiden.

Gävle kommun behöver betydligt fler etableringar av företag och de ska helst vara arbetsintensiva med tanke på vår rekordhöga arbetslöshet. Serverhallar ger inte särskilt många arbetstillfällen utöver byggnationstiden. Exempel har Facebooks serverhallar i Luleå färre än 50 anställda utöver eventuella företag som hjälper till med kringverksamheter.

I den nya majoritetens i Gävle kommuns 100 punktsprogram C, MP, S, L så står det att man ska satsa på besöksnäringen i kommunen och det rimmar dåligt med att förstöra vår fina kustlinje med enorma vindkraftverk vilket vi påpekat i vår debattartikel.

Nu är det tid för alla partier att föra en dialog med Gävleborna om vilken kust vi vill ha, och hur den kan användas bäst för invånarna. Ska vi ha fler skattebetalare i Gävle som bygger efter vår kust – och bidrar till intäkter till kommunen – eller ska vi ha en stor vindkraftspark som inte ger intäkter för Gävle – men väl stora kostnader? Här krävs det att vi vänder på alla stenar för och emot – och att de som bor i Gävle ges en möjlighet att vara delaktig i processen.

Moderaterna Gävle

Pekka Seitola, Birgittha Bjerkén, Niclas Bornegrim, Lars Beckman

Insändare: Ni politiker har valt väg när det gäller elbehovet

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare
Annons