Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Vi kommer att behöva vindkraften, därför säger vi ja

Annons

Mats Wickman har på insändarplats ifrågasatt hur Miljöpartiet och Centerpartiet kan säga ja till havsbaserad vindkraft utanför Iggön och Norrsundet.

Den föreslagna vindkraftsparken Utposten ligger som närmast fem km från Iggön. Till Norrsundet är avståndet cirka tio km. Anledningen till att man valt denna placering och inte längre ut till havs är bland annat bottenförhållanden och havsdjup.

Vindkraftverken måste kunna byggas till en rimlig kostnad, med hänsyn till fiske, miljö och sjöfart. Det aktuella bolaget har på uppmaning gjort flera fotomontage där man kan få en uppfattning om hur vindkraftverken kommer att synas från platser på land.

Dessa fotomontage ingår i de handlingar som ska ligga till grund för Mark- och miljödomstolens slutliga ställningstagande. Det ligger givetvis i betraktarens öga hur man uppfattar dessa bilder. Vi förstår att för den närboende är det såklart inte oproblematiskt på något sätt. All infrastruktur och industri tar mark och vår upplevelse i anspråk. TV-master, mobiltelefonmaster, gatubelysning som över hela landet stör den fria horisonten och våra chanser att se en klar stjärnhimmel. Vårt sätt att leva påverkar vår närmiljö och naturen.

Våra båda gröna partier är mer än måna om vår miljö, och vi landar i att vindkraftverken vid Utposten är ett bättre alternativ än exempelvis utbyggd kärnkraft där vi fortfarande inte efter alla dessa år har en lösning för det farliga radioaktiva avfallet.

Det stämmer att Gävle kommun inte har gjort miljökonsekvensbeskrivningar - det är exploatörens uppgift att bekosta dessa. Länsstyrelsen och mark och miljödomstolen granskar huruvida dessa är tillräckliga. Om exploatören inte själv har all kompetens som behövs, får man köpa in dessa. Så har skett i det här fallet. Domstolen ställer höga krav på kvaliteten i beslutsunderlagen. Gävle kommun kan i dialogprocessen framföra önskemål om att olika aspekter behöver tydliggöras extra. Vi har exempelvis ställt krav om att bullernivån inte får överstiga 35 decibel.

Gävle kommun kan inte bestämma vem som får äga företag med produktion i kommunen. Vi lever i en marknadsekonomi där investerare själva kan besluta hur de vi placera sitt riskkapital. Oavsett om det gäller stål-, pappersindustri, elproduktion, eller något annat. Vad gäller just elproduktionen i Sverige, ägs det allra mesta idag av offentligt ägda bolag. Däremot är det vår roll att föra dialog och ibland ställa krav på både offentliga och andra bolag att man leder den utveckling som även vi vill se.

Den gröna omställningen kräver snabb utbyggnad av förnybar energi, dels för elen i ett alltmer elberoende samhälle, men framförallt för den effektbrist vi ser redan nu. Ingen plats kommer någonsin uppfattas perfekt. Den här platsen är utifrån våra perspektiv tillräckligt okej för oss. Vi behöver mota klimatförändringarna i dörren, med alla medel vi kan tillgå. Det här är ett viktigt steg.

Therese Metz, MP

Erik Holmestig, C

kommunalråd

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare