Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ägarna har ansvaret

/

Annons

Vem har ansvar för Gävle Hamns utveckling? Normalt blir svaret på ovanstående fråga – ägarna, Gävle kommun.

Just nu känns det som om Gävle kommun inte bryr sig om hamnens utveckling trots den stora satsning som är beslutad om hamnens framtida infrastruktur.

Vi som fackliga representanter känner att det är bra stämning och att hamnen är under utvecklig och har stora möjligheter till effektivisering. Hamnen har gjort stora förbättringar som arbetsplats de senaste åren.

Hur blir framtiden för vår gemensamma arbetsorganisation?

Vi anser att det finns stora samordningsvinster med en sammanhållen arbetsorganisation för hela den operativa hamnverksamheten. Sammanslagningen av hamnens organisation och stuveribolaget visar att det finns stora fördelar både tekniskt och affärsmässigt.

Tre tydliga exempel:

1. Stuveribolaget levererar ett stort antal stuffade containers till Gävle containerterminal varje dag. Tyvärr uppstår det administrativa väntetider eftersom vi arbetar i olika datasystem – här finns plats för effektivisering - tidsvinster. Inne på Gävle containerterminals arbetsområde hanteras det container som levereras med bil och lämnar terminalen med järnväg eller omvänt. Containers som inte ankommer med fartyg eller lämnar med fartyg. På Gävle hamns arbetsytor finns ett område iordningsställt för combienheter och containers som i dag är outnyttjat på grund av oenighet om avtalstolkningar i gällande avtal mellan GCT och kommunen.

2. En samordning skulle kunna skapa ytor på GCT och samtidigt skapa en effektiv combiterminal som kan ge Gävle hamn nya kunder och ytterligare möjligheter till service. Stuveribolaget arbetar till viss del med samma typ av truckar som GCT, containertruckar som betingar höga inköpsvärden och kräver stort underhåll.

3. Utnyttjande av samma maskinpark, gemensamt underhåll och inköp skulle ge direkta kostnadsbesparingar.

Med ovanstående kan vi inte förstå att våra ägare – Gävle kommun - avser att avstå möjligheten att utveckla och effektivisera produktionen i hamnen genom att inte utnyttja sitt hembud i Gävle Containerterminal.

Varför avstå från en möjlighet att effektivisera hamnen för framtida intäkter?

Varför har vi inte fått tillfälle att beskriva vårt kunnande om vår egen arbetsplats?

Är inte Gävle kommun intresserade av att utveckla hamnen för framtiden?

Varför inte se sig omkring i omvärlden? Vad gör man i Sundsvall, vad har man gjort i Norrköping?

Fyra enkla frågor som inte har något svar – är det skickligt och affärsmässigt agerande av ägarna – Gävle kommun?

Sist men inte minst är det frustrerande att få läsa i tidningarna att beslut har fattats utan att arbetstagarna  fått information. Om vi har fattat saken rätt har inte heller vår ledning eller styrelse någon insyn eller inflytande på beslutet. Det måste anses som en tillbakagång till tiden då MBL inte fanns. Tiden då ägaren var allsmäktig och endast såg till sitt eget bästa.

Arbetstagarna i Stuveribolaget representerade av Svenska Transportarbetareförbundet & Ledarna

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons