Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allt är inte lärarnas fel

Svar till ”Läraren som syndabock” den 24/4

Annons

Nej, det är inte bara läraren som är syndabocken

En studie från Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar hur aktiva politiker, tjänstemän och rektorer också spelar en avgörande roll för skolans resultat. Enligt SKL kännetecknas framgångsrika kommuner av följande:

Tydligt ledarskap. Politiken tar ansvar för resultaten, ändrar inte mål och strategier för ofta. Förvaltningschef arbetar för att skapa förutsättningar för att rektor ska kunna leda verksamheten. Rektorer tar ett pedagogiskt ledarskap.

God och aktuell kompetens hos medarbetarna. Kommunen satsar strategiskt på kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och stimulerar lärare för att lära av varandra i olika ämnes- och skolformsövergripande nätverk.

Positiva förväntningar på skolans resultat. Huvudmannen har höga förväntningar på alla i organisationen – elever, lärare, tjänstemän och politiker. Höga ambitioner med skolan som helhet – skolan är viktig!

Har koll på hur det går. Elevernas kunskapsutveckling följs. Det finns system för återkoppling av resultaten i kombination med krav på utveckling/förbättring. Politikerna tar aktiv del av uppföljningen.

Fungerande relationer. Arbeta aktivt för att alla relationer ska präglas av ett respektfullt förhållningssätt, god kommunikation och ett aktivt värdegrundsarbete.

Tydlig ansvarsfördelning. Tydligt formulerat inte bara var och ens uppdrag, utan också varje personalkategoris kompetens. En delegationsordning som uttrycker ansvar och befogenheter.

Rutiner för att fånga upp elever med svårigheter. Rutiner för att tidigt upptäcka elever som inte når målen. Det finns tillgång till elevhälsans kompetenser. Ett förhållningssätt som ger det särskilda stödet i första hand i klassrummet.

Har enats om skolans mål. Den är horisontell – de politiska partierna är enade om övergripande mål och strategier. Den är vertikal - från politiker till tjänstemän och rektor finns en gemensam syn på uppdraget.

Stefan Grybb

ordförande i Sveriges Skolledarförbund i Gävle

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons