Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barnen är för många!

Välkommen till Gävles barnomsorg. Del 2.

Annons

I skolverkets ”Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i förskolan” kan man läsa: ”Kommunen bör:

– återkommande följa upp och utvärdera vilken betydelse personaltätheten samt barngruppernas storlek och sammansättning har i förhållande till möjligheten att bedriva en god pedagogisk verksamhet i enlighet med läroplanen.”

I programmet Focus i P4 den 21/5 intervjuas Åsa Wiklund Lång angående barngruppernas storlek och säger då att man inte kan räkna antalet barn per pedagog som man gjorde förr eftersom arbetssättet förändrats.

Sant, på många förskolor har arbetssättet förändrats men det gör ingen skillnad menar jag. Vi har de barn vi har och de blir inte färre för att det är ett annat arbetssätt utan fakta är: De är för många!

Skolverket skriver även: ”Riktmärket för en gruppstorlek om ca 15 barn är att föredra för att barnen ska utvecklas på ett optimalt sätt”. Vidare: ”De yngsta barnen och barn i behov av särskilt stöd har behov av att ingå i mindre grupper än så för att få sina behov tillgodosedda.” Skolverket säger också: ”Det bör påpekas att låg personaltäthet och stora grupper har negativa effekter framför allt när det gäller de yngsta barnen i förskolan som är beroende av täta och stabila vuxenkontakter som de kan knyta an till. Om de yngsta barnen utsätts för alltför många relationer uppstår stress vilket i sin tur kan påverka deras inlärningsförmåga långt upp i åldrarna. Det är därför nödvändigt att grupper, där flertalet av barnen är under tre år, är mindre än grupper med äldre barn.”

Jag har lång erfarenhet av att arbeta i förskolan, men trots att vi har fått läroplan, kvalitetsdokument och lärarlegitimationer har kvaliteten försämrats. Förr fanns det tid för varje barn. I dag känner man knappt att man kan garantera säkerheten! Är detta det bästa vi kan ge våra barn som start i livet?

Välkommen till Gävles barnförvaring!

En annan personal

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons