Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brutala planer bör kastas i papperskorgen

I stället för de 33 små radhus som är kärnan inom bostadsområdet Almvägen vill Gavlegårdarna förverkliga det vinnande förslaget i en arkitekttävling som man anordnade i vintras på temat ”Bo bra på äldre dar”.

Annons

Gavlegårdarna har därför beställt en ny detaljplan för Almvägen-området. De flesta som bor i området är mycket kritiska till Gavlegårdarnas hantering av ärendet. För det är väl just som ett byråkratiskt ärende vårt framtida boende betraktas av Gavlegårdarnas ledning.

I Gefle Dagblad uttalar sig Gavlegårdarnas VD Cathrine Holgersson. Hon erkänner sin och företagets ”von oben-attityd”

”Vi har säkert kunnat vara bättre i dialogen med hyresgästerna, men att få alla nöjda kommer vi aldrig att lyckas med. Och vi måste också ta hänsyn till framtida hyresgäster.”

Vi som bor i området kräver att få komma ordentligt till tals. Vi vill inte bli en del av en ny Klockgjutarparks-debatt. För oss är ett bevarande av en mänsklig boendeskala viktig.

Almvägens småskalighet är en tillgång i livsmiljön och bör värnas framledes.

Ett utökat bostadsbestånd från 33 till kanske 60 lägenheter innebär en alltför stor förtätning med ökad trafik och minskade grönytor som följd. Redan i dag är trafiken tät tidig morgon och eftermiddag.

En total nybyggnation innebär sannolikt också att varje enhet kommer att bebos av fler personer än i dag, vilket bidrar till en ökad trafik i området.

Almvägens och omgivningarnas karaktär är småskalig med mindre villor eller radhusbebyggelse. Att då bygga trevåningshus i området är ett starkt ingrepp mot just småskalighet och marknära profil.

Att utveckla en stad innebär inte nödvändigtvis att man helt slår sönder de etablerade värden som en stadsdel utgör. En rivning och förtätning av Almvägen enligt de planer som hittills presenterats är just ett exempel på ett brutalt ingrepp i en väl fungerade boendestruktur.

Det måste finnas möjligheter att gå mer varsamt fram. De metoder som användes i vårt land under 1950-1960-talen kännetecknades av en liknande brutalitet vilket också i efterhand starkt kritiserats. Vi tycker inte att man som här i onödan ska upprepa historiens misstag.

Planerna är brutala och bör kastas i papperskorgen. Det måste finnas smidigare lösningar på en behövlig modernisering och framför allt – hänsyn måste tas till dagens boende. Tänk på det Cathrine Holgersson.

Björn Axelsson med familj

boende på Almvägen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons