Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bygg inte på Söderåsen

Söderåsen i Hofors kommun är ett landmärke som kan ses från skepp som seglar upp längs Gävlebukten.

Annons

Alla som åkter västerut i Gästrikland möter det ståtliga blickfånget. På nordostsidan finns ett klapperstensfält på minst tolv nivåer som visar hur havet dragit sig tillbaka. I den av havet urspolade vilda sydostbranten finns en unik flora, med två arter bara anträffade här i Gävleborgs län. Floran är artrik och omväxlande med många skyddsvärda arter. Området är klassat som naturreservat och Natura 2000-område. En omfattande landskapsanalys visar att området är känsligt för yttre påverkan. Söderåsen har dessutom ett stort kulturellt värde för dem som bor, lever och verkar i Torsåkersbygden och västra Gästrikland. Åsen är ett strövområde för både lokalt boende och turister med tusentals besökare varje år och är fylld med vandringsleder av olika längd.

Här tycker Eolus vind och några enskilda markägare att det är en bra idé att bygga vägar, markbereda och sätta upp tre vindkraftverk! Med svepande och felaktiga formuleringar om att vandringsstigarna växt igen, att besökarna har minskat och att man inte hittat några bevarandevärda områden försöker de vinna de närboendes och Hofors kommuns gillande. Hofors kommun har genomfört en omfattande landskapsanlays och miljökonsekvensutredning som grund för sitt ställningstagande att Söderåsen är olämplig för vindkraftsetablering. Det borde vara tillräckligt för att få företaget att avstå från en projektering – men icke. Företaget har ett enda syfte: Att uppföra vindkraftverk till lägsta kostnad och sedan försäljning med högsta möjliga avkastning. Markägarna vill tjäna maximalt med pengar.

Av alla tänkbara placeringar i Hofors kommun är just Söderåsen bland de mest olämpliga sett ur alla andra perspektiv än projektörens och enskilda markägares vinstintresse. Hofors kommun bedömer området som olämpligt för exploatering.

Den 14 februari hade Eolus vind kallat till ett ”samråd” om planerna. Mötet hade mer karaktären av envägskommunikation om Söderåsens lämplighet för vindkraft och tafatta försök att ”köpa” opinionen med pengapåse till andra åtgärder som plåster på såren. Samtliga närvarande utom markägaren var negativt inställda.

Vi som bor i direkt anslutning till Söderåsen riskerar att få en vindkraftspark inpå husknuten med förstörd boendemiljö som resultat. De stora värdena som kommer att gå förlorade drabbar hela Torsåkersbygden.

Vi är för en utbyggnad av vindkraften men den måste ske med sunt förnuft och med en så liten påverkan på kulturmiljöer och bevarandevärda naturområden som möjligt. Låt oss alla som bor i Hofors-Torsåker gemensamt bevaka att Hofors kommuns översiktsplan för etablering av vindkraft antas och följs.

Vi tror på det demokratiska systemet – att våra lokala politiker lyssnar och fattar kloka beslut, att de fastställer översiktsplanen och skyddar Söderåsen från otillbörlig exploatering.

Kommunen har möjlighet att använda sig av sin vetorätt vid en eventuell bygglovsansökan. Se till de lokala värdena och våga ta ställning för ett bevarande. Satsa på att utveckla Söderåsen, avveckla den inte. Återställ utsiktsplatsen – förstör den inte.

Bygg på de åsar i Hofors kommun som är lämpliga ur ett helhetsperspektiv, till exempel Kaptensberget.

Mikael Svensson, Aina Lundkvist, Göran Nyström, Anita Nyström, Erik Ninsveds, Catrin Pettersson, Jan Juhlin, Erland Einarsson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons