Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Då har teknikern gjort en felbedömning

Annons

Under februari 2010, den kallaste och snörikaste vintern i mannaminne beslöt Hoforsvatten AB att byta vattenmätare i bland annat Torsåker. Där hade de flesta vattenmätarna inte varit utbytta på minst 20 år. Ett mätarbyte kräver inte någon större teknisk kunskap. Däremot måste man kunna bedöma anläggningens skick, något som Hydros mätartekniker har visat sig ha svårt för.

Följden blev skador på ett flertal anläggningar. Lokala rörfirmor fick kallas in för att i kyla och meterdjup snö leta efter servicekranar. Dessutom utfördes detta arbete till största delen på kvällstid, vilket fördyrade deras arbetskostnad avsevärt. Uppenbart fick de lokala rörfirmorna ett rejält uppsving.

Har vi fastighetsägare verkligen så dåliga avtal med Hoforsvatten AB, att de kan anlita företag där enda kravet på mätarteknikernas kompetens är att vederbörande har körkort? Däremot krävs tydligen av oss fastighetsägare att vi måste hålla ett löpande underhåll av den plats där vattenmätaren är placerad, något som torde vara helt omöjligt.

Det är naturligtvis så att när mätarteknikern har gjort en okulärbesiktning och konstaterat eventuella brister är fastighetsägare skyldiga att åtgärda dessa för ett säkert mätarbyte.

När en skada uppkommer har mätarteknikern alltså gjort en felbedömning.

Vid skada orsakad av någon anställd har seriösa företag försäkringar som täcker den anställdes tillkortakommande och misstag gentemot kund. Det vore bra med en rättslig prövning (jag är villig att sponsra).

Leif Skogsberg

Svar direkt: För vattenmätarbyten i våra kommuner anlitar Gästrike Vatten företaget Hydrostandard i Borlänge, ett av de största ackrediterade företagen i Sverige som vi har stort förtroende för. Orsaken till att vattenmätarna byts ut är för att säkerställa kunderna en korrekt debitering av förbrukat vatten. Både tidsintervall och kontrollförfarandet av mätarna regleras av SWEDAC, en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga.

Mätarbytena betalas av Hofors Vatten AB medan fastighetsägaren är skyldig att hålla sin VA-installation i ett sådant skick att mätarbyten kan genomföras utan brister. Det regleras i ABVA (allmänna bestämmelser för vatten och avloppsanläggningar) som ligger till grund för det avtal fastighetsägarna har med Hofors Vatten AB.

I varje enskild fastighet görs en bedömning av VA-installationens skick och om allt ser normalt ut byter man mätaren. I de fall det blir mindre läckage brukar montören hjälpa fastighetsägaren att kontakta en rörfirma. Ser kundens VA-installation däremot bristfällig ut byter man inte mätaren.

Vi genomför vattenmätarbyten kontinuerligt året runt med goda erfarenheter. Vi beklagar om några kunder har fått problem i samband med bytet och hoppas att de vänder sig direkt till oss i fortsättningen. Då har vi möjlighet att följa upp ärendet och se till att det löser sig på bästa sätt.

Prövning av liknande ärenden handläggs av Statens VA-nämnd.

Camilla Larsson

Information Gästrike Vatten

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons