Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Då reagerar inte cheferna

Annons

Inom Gävle kommun missaktar chefer personer när anmälan om allvarliga missförhållanden görs, till exempel om psykisk vanvård och misshandel inom omsorg.

Cheferna ställer personalen mot varandra för att skapa ”världskrig”. De kan inte förstå innebörden i det som står i anmälan, utan tror anmälan görs för att ställa till med bråk, och för peka ut enstaka personer.

Anmälan i sig handlar om att människor inom kommunal verksamhet inte får en tillfredsställande vård. Anmälan görs med enbart de utsatta människorna i tanken, utifrån samvetet och hjärtat.

Varken chefer eller personal ser eller förstår sina begränsningar i den kunskap som krävs för arbetet, utan tror sig på största allvar ha den yttersta kompetens.

Detta innebär ett enormt lidande för de människor de jobbar med. Människor som behöver lite extra stöd och vägledning i livet, behöver mer än andra få leva utifrån sina egna villkor. I synnerhet är kommunikation det grundläggande.

Det handlar om att kunna uttrycka sina känslor och tankar för att kunna leva i lycka och harmoni.

Denna självklarhet finns inte inom Gävle kommun och den verksamhet som är anmäld.

När människor far illa, reagerar inte cheferna. Det är dagens sanning.

De är inte intresserade av att höra varför anmälan gjorts, vilka grunder den gjorts på eller vad som skulle kunna vara en lösning på problemet. De lyssnar inte till de som gjort anmälan och tar till sig kritiken.

Det framgår mycket tydligt att alla som jobbar inom kommunal omsorg har skyldighet att anmäla missförhållanden. När det sedan anmäls, riktar cheferna stor avsky mot de som gjort anmälan både i ord och handling.

I Gävle kommun vägras utvecklingsstörda med dövhet, sitt språk.

De får inte använda det på jobbet, för ingen kan teckenspråk.

De får inte använda det hemma, för personalen kan inte teckenspråk.

De får heller inte tillgång till tolk vid tillfällen då det behövs eftersom chefer och personal inte anser det vara nödvändigt för dessa människor att förstå och medverka i den sociala omgivningen.

Chefer anser att personer som är döva och har utvecklingsstörning ska isoleras, sitta ensamma i ett rum och inte vistas i samhället. De orden har yppats.

Chefer på Gävle kommun anser inte heller att personal med dövhet kan jobba för dem eftersom de tror att döva personer i allmänhet är okunniga och inkompetenta.

Döva människor kränks djupt inom Gävle kommun.

När detta anmäls, hånler cheferna och övertygar personal om att anmälan kommer att läggas ner.

Arg och besviken

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons