Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Då ruttnar städerna inifrån

/

Annons

Sveriges städer ökar i befolkningsmängd, men inte så mycket i areal. Orsaken är att den fysiska planeringen under de senaste decennierna inriktats på förtätning av städerna, vilket inneburit att många grönområden naggats i kanten eller försvunnit helt. Invånarna förlorar kontakten med naturen och livsmiljön försvinner.

När vi förvandlar våra stadskärnor till sterila stenhus börjar städerna ruttna inifrån. En stad endast befolkad av människor är ett intet.

Naturligtvis finns ett demokratiskt och ekonomiskt perspektiv på närnaturens betydelse och all biologisk mångfald går inte att bevara i en växande stad.

Därför är det viktigt att ekonomer, planerare, historiker, samhällsvetare engageras inom disciplinen biologisk mångfald, att komplettera de biologer som av tradition fått ta ansvaret för den biologiska mångfalden. Parker har dessutom en icke obetydlig betydelse i bevarande av folkhälsan. Alla har inte möjligheten eller tiden att bege sig den sträcka som krävs för daglig vederkvickelse.

Den folkopinion och de protestlistor som blivit medborgarnas reaktion på byggplanerna för södra Gävle tycks en majoritet av beslutsfattarna vara suveränt oberörda av.

Beslutsfattarnas mål borde vara att skapa lika många kvadratmeter ny grön yta som bebyggs, att skapa vilda rum i parker och närnatur, att lösa djurens bostadsbrist, samt att utrota den biologiska analfabetismen. Kommunal planering borde bevara och skapa gröna samband, att göra svarta ytor gröna. Parkerna är Gävles lungor och i högsta grad bidragande till turismen.

Av alla de byggförslag som presenterats är Luftvärnsbacken speciell. Det är inte en välordnad park med välklippta gräsmattor som parker normalt uppvisar.

Här finns hotade lövträd, vackra tallar, främmande buskar samt en fältflora växande runt och på mängder av svarta kantiga stenar, allt utspritt utan människoskapad symmetri. Stenarna utgör troligen en av anledningarna till att området är bevarat. Stadens skolor har under lång tid använt parken som studieobjekt, här finns en 1 500 miljoner år lång historia som inte är begravd.

Då stenarna är vittringsbenägna utgör de mat till en flora som inte är vanlig i närområdet. Vi vill gärna visa parkens natur- och bevarandevärde. Därför inbjuder vi allmänheten till parken, på de vilda blommornas dag den 17 juni klockan 10 för att på plats ta del av ett udda naturområde i centrala Gävle.

Ove Lennström

Gävleborgs Botaniska Sällskap

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons