Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags att ta ansvar nu

Företaget Eolus vind har lämnat in bygglovsansökan på ett av fyra olämpliga områden för vindkraft i Hofors kommun.

Annons

På kommunens samråd har det stått klart att de inte är intresserade att lyssna på andra intressenter. Närboende och Naturskyddsföreningen har alla starkt motsatt sig en etablering av vindkraft på Söderåsen. Detta har inte haft någon som helst effekt på företaget. På Hofors kommuns hemsida kan man se att i princip samtliga närboende i Walls by, Länsstyrelsen i Gävleborg, Naturskyddsföreningen Hofors-Torsåker samt Länsmuseet starkt avråder från att etablera vindkraft på Söderåsen.

Vi tycker att Hofors kommun är en mycket bra kommun att bo i. Dialogen med kommunens politiker och tjänstemän har hela tiden varit bra och de ska ha en eloge för detta.

Företrädare för vindkraftsindustrin uttalar ofta att utbyggnaden av vindkraft ska ske med hänsyn till natur- och kulturintressen samt närboende. Det här är ett tydligt exempel på när så inte sker. Det är agerande som detta som skapar onödigt stort motstånd mot vindkraftsutbyggnad. Här ligger en stor skillnad mot hur vindkraften har byggts ut i Ockelbo kommun.

Med en lite ödmjukare inställning hade en kompromiss gällande hela den planerade vindparken om tolv kraftverk säkert kunnat nås.

Faktorer som bör påverka en prövning om Söderåsen:

1. Det är alltför nära bebyggelse. Vallbyhedens by hamnar visserligen utanför skuggområdet men stora delar av byns invånare riskerar att få en långsam ”stroboskoplampa” i vardagsrummet vid klart väder.

2. Kulturlandskapet i Torsåker skulle kraftigt påverkas vid en etablering på något av de tre omgivande bergen. Landskapspåverkan är maximalt stor på Söderåsen. Det slår kommunens egen landskapsutredning fast.

3. En stor del av Söderåsen är klassat som natura 2000-område och riksintresse för naturvård. Känsliga geologiska förhållanden och botaniska värden hotas.

4. Slutligen löper den kända Klapperstensleden över samtliga tre toppar och är ett viktigt rekreationsområde för både boende och turister. Att bygga vindkraft på topparna skulle helt förstöra områdets värde som besöksmål.

Om alla dessa faktorer vägs samman kan vi inte se annat än att Hofors kommun bör avslå ansökan om att få bygga vindkraft på Söderåsen. Något annat skulle vara mycket anmärkningsvärt. Söderåsen är inte unik för tillgången på vind. Med en lämpligare placering kan intrång och påverkan minskas. Efter kraftiga protester överväger Hofors kommun att begränsa etablering i områden som bedömts som lämpliga (Tjärnäsprojektet). Att då bevilja bygglov i särskilt känsliga områden skulle vara minst sagt konstigt. 

Eolus agerande solkar ner hela vindkraftsutbyggnaden och försvårar framtida nödvändig utbyggnad genom att ignorera lokala värden, närboende och ifrågasätta kommunens förslag till översiktsplan. Låt de kraftbolag som kan kombinera utbyggnad med miljöhänsyn och lokal dialog bygga i vår kommun.

Göran Nyström , Anita Nyström, Jan Juhlin, Erland Einarsson,

Petra Einarsson , Titti Juhlin,

Mikael Svensson , Erik Ninsved,

Catrin Pettersson , Stig Eriksson, Gunnel Persdahl-Eriksson,

Sonia Eriksson , Göte Eriksson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons