Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det är specialistkunskap som saknas

Annons

Under den senaste tiden har det slagits larm från flera håll om missförhållanden inom äldreomsorgen. Regeringen lovar insatser för att förbättra äldrevården bland annat genom kontroll av privata vårdgivare, kvalitetsregister, meddelarskydd för privatanställda samt att upphandlingen ses över. Dessa åtgärder räcker dock inte utan det måste även tas ett helhetsgrepp kring kunskaps- och kvalitetsfrågan. Vad som krävs för att förbättra äldrevården är sjuksköterskor med specialistutbildning.

Många äldre är i dag svårt sjuka när de kommer till ett äldreboende, de har ofta flera olika sjukdomar. De äldre måste få ett bra bemötande, god omvårdnad, livskvalitet och professionell vård. Det behövs en ökad kunskap om vården av den äldre patienten.

Min magisteruppsats angående sjuksköterskors upplevelser av sin yrkesroll och arbetsuppgifter inom den kommunala äldreomsorgen visar att sjuksköterskorna upplever ett stort ansvar för sina bedömningar och arbetsuppgifter. De upplever att de inte har några tydliga riktlinjer för sin specifika funktion vilket innebär att de ofta får ansvar för uppgifter som inte är deras. Det ökade administrativa arbetet leder till minskad tid för patienter och omvårdnadsarbete vilket leder till frustration och en känsla av otillräcklighet.

Om fler utbildade sig till specialistsjuksköterskor ökar kunskapen och samhällets syn på äldrevården kan förändras. Sjuksköterskornas roll inom äldreomsorgen behöver preciseras och tydliggöras. Som sjuksköterska har man fyra tydliga ansvarsområden: Främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Som arbetssituationen ser ut inom äldreomsorgen så ägnar sjuksköterskorna allt mindre tid åt patienterna och allt mer tid åt kontakter, dokumentation och planering. Om sjuksköterskans uppgifter omstrukturerades så att dennes huvudsakliga uppgift var omvårdnad på patientens villkor skulle det i förlängningen innebära en bättre och personligare äldrevård på de äldres villkor med deras behov av omvårdnad i fokus.

I dag är det många sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig, men få som gör det eftersom det innebär en ekonomisk förlust som med dagens löneutveckling är så gott som omöjlig att återhämta. Det tar i genomsnitt 19 år för en grundutbildad sjuksköterska att tjäna in sin specialistutbildning.

Genom betald vidareutbildning inom ramen för anställningen kan fler sjuksköterskor beredas möjlighet till specialistutbildning och få en ökad kunskap som kan leda till en bättre och säkrare vård för patienterna.

Cecilia Hedwall

leg. sjuksköterska,

specialistsjuksköterska i vård av äldre

och styrelseledamot Vårdförbundet, Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons