Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det behövs också andra metoder

Massförekomsten av översvämningsmygg vid Nedre Dalälven är ett allvarligt problem.

Annons

Det är därför viktigt att vi arbetar för att motverka problemet ur så breda perspektiv som möjligt I dag arbetar länsstyrelserna parallellt, på flera sätt, för att försöka minska problemet.

Regionens fyra länsstyrelser anser att det är viktigt att skapa långsiktiga förutsättningar för BTI-bekämpningen och arbetar också tillsammans med kommuner och regionförbund för att få till en sådan lösning. Bland annat har de fyra landshövdingarna en löpande dialog med regeringskansliet i denna fråga.

Även om BTI-bekämpning fungerar väl som omedelbar åtgärd så anser vi att myggproblemet är så allvarligt att vi även måste försöka hitta andra metoder mot myggen på längre sikt.

Regeringen delar denna uppfattning och har tre år i rad gett Länsstyrelsen Gävleborg i uppdrag att söka efter sådana metoder. Länsstyrelserna i regionen bedriver detta arbete bland annat i samarbete med allmänheten genom en regional landskapsstrategi kallad ”Människor, mygg och natur vid Nedre Dalälven”. Vi tror att de som bor och verkar i regionen har värdefull kunskap om olika aspekter av myggproblemet som kan bidra till lösningar.

Inom ramen för strategiarbetet har vi sedan starten 2011 sökt efter mer kunskap om myggproblemet och hur det kan hanteras. Bland annat har vi låtit forskare sammanställa kunskap om hur översvämningsmygg hanteras i andra länder i Europa och Nordamerika.

Andra forskare har uppdraget att undersöka vilka situationer som skapar myggproducerande översvämningar i Nedre Dalälven. Just nu pågår också en studie som ska kartlägga hur mycket den rikliga myggförekomsten kostar hela samhället, bland annat genom uppskattningar av minskade intäkter för turistföretag. En intressant ny kunskap som kommit fram i ytterligare ett av forskningsuppdragen är att skötsel av älvängar, genom antingen slåtter eller bete, avsevärt minskar förekomsten av mygglarver. Vissa av uppdragen kommer att slutrapporteras under december månad, och kommer att presenteras i början av nästa år.

Parallellt med landskapsstrategin pågår för närvarande arbetet för att säkra finansiering av BTI-bekämpningen, både på kort och på lång sikt. Från länsstyrelsens synpunkt finns ingen motsättning mellan BBTI-bekämpningen och sökandet efter långsiktiga åtgärder, båda är nödvändiga för att skapa en dräglig situation för den drabbade befolkningen.

Mats Hindström

chef avdelningen för miljö och natur

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Anna Fridén

chef naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Lennart Nordvarg

chef naturmiljöenheten

Länsstyrelsen i Uppsala län

Stig-Åke Svenson

chef naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons