Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det finns ingen logik

/
  • Det finns ingen logik, varken ekonomiskt eller praktiskt, i att investera 100 miljoner i en läktare ingen vill ha i stället för att satsa ytterligare 30 miljoner på ett projekt som kommer att ge avkastning i avsevärt större omfattning, skriver Peter Henriksson, GGIK.

Annons

Som representant för GGIK Fotbolls styrelse vill jag genom detta inlägg framföra vår klubbs åsikter i den uppkomna debatten om fotbollens och idrottens situation i Gävle. Vi har valt att dela upp våra åsikter om Gävle kommuns högsta representanter i fyra olika block för att tydligt belysa deras

1. Okunnighet

2. Självgodhet

3. Likgiltighet

4. Brist på framtidstro.

1. Här frapperas vi över den fantastiska okunskap som tycks råda hos de högst uppsatta av våra valda politiska tjänstemän. Hur någon med berått mod kan uttala sig om att fotbollen inte är en året runt-sport? Och att klubbarna ska beakta Gästriklands Idrottsförbunds samsyn är inget annat än fullständigt oacceptabel okunnighet från högt avlönade politiker.

Om de utger sig för att vara representanter för samhällsmedborgarna tycker vi att enkla basfakta måste inhämtas innan ett utlåtande framförs. Enbart inom GGIK fotboll bedriver vi fotbollsaktiviteter under hela vinterhalvåret, från oktober till mitten av mars, där cirka 130 ungdomar deltar i dessa träffar flera gånger i veckan.

Detta har inget med något slags ”tvång” till fotbollen att göra utan det är enbart för att våra medlemmar vill spela fotboll. Dessutom utgör vårt upptagningsunderlag till största delen av ungdomar som av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bedriva flera aktiviteter.

2. Om en politiker i en beslutsfattande position inte har tilltro till människor, som i sitt dagliga arbete genomför ett mycket professionellt arbete, utan med en axelryckning förkastar mycket väl genomarbetade kalkyler som ogenomtänkta och ohållbara har man antingen inte läst kalkylerna tillräckligt eller mer troligt är att man inte har förstått dem.

Den typen av självgodhet hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle där politiker bör (ska) vara lyhörda för åsikter och förslag från inblandade parter samt ha en dialog tillsammans som rimligtvis leder till en konstruktiv lösning anpassad för alla berörda.

3. Har våra politiker ingen förståelse för hur utbredd Sveriges idrottsrörelse är?

Det är ju inte bara det att alla aktiva är inblandade, därtill kommer familjer, övriga anhöriga, hängivna fans samt allmänt intresserade med flera. Troligtvis anser Gävles politiker att dessa personer är så få så att deras röster är försumbara.

Hur kommer det sig annars att de på alla sätt och vis försöker motarbeta idrotten, allt från den ogenomtänkta (blivande?) nedläggningen av idrottsplatserna i Hedesunda och Forsbacka till det i dagsläget stoppade projektet med Gefle IF?

Det som inte hörs och syns i media är alla våra småklubbars ständiga kamp om träningstider (både vinter och sommar), ekonomiska villkor och tillgång till hall- och matchplaner.

Vi i GGIK Fotboll förutsätter och kräver att samma hyressättning gäller för alla föreningar, och då gärna med ishockeyns prissättning som ledstjärna, oavsett vilken typ av anläggning det gäller. Här ska också beaktas all den energi och tid som frivilligt, utan ersättning, läggs ner av våra ungdomsledare. Utan deras insats skulle hela idrottsrörelsen rasa samman.

4. I ett antal artiklar de senaste veckorna har vi kunnat följa debatten kring ett förslag att anlägga ett idrottscentrum på Sätraåsen. Här har nu, för första gången på allvar, representanter för Gefle IF och Brynäs IF satt sig ner tillsammans för att diskutera och sammanställa ett förslag som på alla de sätt skulle främja idrotten i Gävle.

Synergieffekterna för ett samarbete är uppenbart mycket stora både ekonomiskt och administrativt för Gefle IF, Brynäs IF, Gefle IF friidrott, Gävle TK, Gävletravet, Estraden och säkert fler därtill. I ett idrottsligt sammanhang skulle detta arenaområde bli tämligen unikt i Sverige och därmed locka till sig intresse från många olika håll, inte bara i vårt land utan även internationellt med de möjligheterna till olika arrangemang det skulle innebära.

Skatteintäkter för den typen av turism ska vi väl inte negligera eller hur?

I förlängningen skulle det även gynna oss småklubbar med frigörande av planer (Strömvallen) och tillgång till nya lokaler/planer på Sätraåsen. Gävle stad har gjort tillräckligt med tvivelaktiga och egenmäktiga beslut och investeringar för att behöva göra ytterligare en. Det finns ingen logik, varken ekonomisk eller praktisk, i att investera 100 miljoner i en läktare ingen vill ha i stället för att satsa ytterligare 30 miljoner på ett projekt som kommer att ge avkastning i avsevärt större omfattning.

Avslutningsvis vill vi belysa att den prestation som både Gefle IF och Brynäs IF utfört genom att som småstadsklubbar kunna, år efter år, hålla till i våra högsta divisioner samt att, som få andra klubbar, göra det med en begränsad och balanserad ekonomi väcker hos oss alla (utom då tydligen hos våra politiker) en stor beundran. Elitklubbarnas existens måste bevaras, till nästan vilket pris som helst, för den ger idrottande ungdomar i vårt distrikt närhet till sina idoler.

Det behövs möjlighet till framtidstro och förebilder för alla men framförallt för våra invandrande ungdomar som oftast kommer från utsatta miljöer utan framtid. I ett integrationstänkande samhälle har idrotten en av de största betydelserna för framgång.

Vi klubbar som inte har elitstatus fyller en mycket viktig funktion i att fostra alla ungdomar som vill idrotta och ge de talanger som kommer fram möjlighet att utvecklas för Gävles framtida framgångar. Då finns det möjlighet för våra politiker att återigen ställa sig på framgångens scen och tycka att Gävle och dess idrottare är fantastiska.

Peter Henriksson

GGIK Fotbolls styrelse

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons