Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det krävs långsiktighet

Annons

Varför denna tystnad om vad som händer i hamnen? Gävle hamn är under stark utveckling genom satsning på breddning och fördjupning av infarten till hamnen, samt nya kajer för rationell hantering av fartyg och gods. Denna satsning är nödvändig för att utveckla företagen i regionen och för att möta konkurrensen från andra hamnar. Satsningen har redan skapat mervärden för hamnverksamheten. Flera privata företag har etablerat sig i hamnen och fler företag är beredda att etablera sig när hamnen blir tillgänglig för större tonnage. Dagens handelsområde för regionens företag har utvidgats, och fartygens storlek kommer att öka och ge möjlighet till direkttransport till andra hamnar i Europa eller i övriga världen.

I morgontidningarna har man kunnat läsa om att Gävle Containerterminal är till salu och att kommunledningen inte avser att utnyttja hembudsrätten i aktieägaravtalet. Containerbolaget bildades 2004 efter diverse uppseendeväckande turer, vilket även resulterade i ett antal tidningsartiklar. De tilltänkta operatörerna presenterades i medierna så att allmänheten kunde få kännedom om vad som skedde i hamnen.

Anmärkningsvärt är att det investmentbolag som nu visar intresse att köpa containerbolaget inte har presenterats. Kommer det ett nytt investmentbolag som tar ut vinster för att sedan etablera sig i en annan kommun?

Agerar det nya investmentbolaget som bulvan för andra projekt? Är den tilltänkta köparen bulvan för Norvikprojektet i Nynäshamn? (En liknande teori går att läsa i en artikel i en branschtidning). Enligt sakkunniga inom svensk hamnverksamhet behöver Norvikprojektet alla containrar som omsätts i Gävle, Södertälje och Norrköping för att uppnå de uppsatta målen för lönsamhet.

Hamnverksamhet ska ses som en del av infrastrukturen i hamnen, och långsiktighet är vad som krävs av en hamnoperatör. Operatören är en aktiv del av kranar och kajer. Långsiktighet är inte något kännetecken för investmentbolag som efter några år vill sälja och ta ut vinster som man inte alltid själv upparbetat, utan endast är en del av.

Frågan som då oundvikligen uppstår är: Varför släpper våra politiker kontrollen över en stor del av hamnens verksamhet när man beslutat om stora investeringar?

Norviksprojekt i Nynäshamn är kostnadsberäknat till cirka tre-fyra miljarder kronor och i detta sammanhang skulle förmodligen priset för containerterminalen i Gävle anses som en marknadsföringskostnad för projektet.

Eftersom försäljningen av containerterminalen präglas av stor sekretess och eftersom försäljningspriset inte är känt, är det svårt att göra en korrekt analys av affären. Det finns en risk att containerterminalen omvandlas till en ”dry port”, det vill säga en terminal för omlastning av containrar till och från järnväg, med destination till andra svenska hamnar. Skulle detta ske går Gävle Hamn AB miste om inkomster från fartygsavgifter och varuhamnsavgifter.

Allt talar för att containertrafiken kommer att fortsätta att öka! Varför ska Gävle kommun då släppa kontrollen till ett investmentbolag, som efter några få år säljer vidare till en ny aktör efter att ha tagit ut vinsten?

Gävle hamn bör utveckla hamnen i egen regi och låta överskottet komma Gävle kommun och dess invånare till nytta!

Leif Wirén

egenföretagare, f.d. anställd i Gävle Hamn,

f.d. ledamot av hamnstyrelsen och Gävle Sjöfartsaktiebolag

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons