Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det sista kvinnor behöver är ­Carlsberg och Johnnie Walker

/
  • Alkohol är en stor del i våldet mot kvinnor, skriver IOGD-NTO. Observera att bilden är arrangerad.

En tredjedel av världens kvinnor utsätts för våld av män under sin livstid. Normer och rättssystem ger inte kvinnor det skydd de har rätt till.

Annons

I många samhällen är kvinnor i det närmaste att betrakta som egendom. De står utan de rättigheter deklarationer och konventioner ska garantera dem.

Vi lever i olika grader av patriarkala kulturer där jämställdhet är en bristvara. Pojkar socialiseras in i en mansroll där våld, inte bara mot kvinnor, legitimeras. Maskuliniteten byggs i de flesta samhällen i världen med alkohol som ingrediens. Och i hälften av våldet mot kvinnor finns alkohol med som utlösare av våldet eller som en ursäkt mannen använder för att slå eller våldta.

Alkohol är en produkt som i hög grad hör till mannen men där kvinnan får bära en stor del av de negativa effekterna. En studie av 20 länder runt om i Afrika visar att fyra av fem kvinnor inte dricker alkohol. Trots detta är alkohol i hög grad en del av deras liv genom våld, genom fattigdom när mannen dricker upp små inkomster, eller när de hivsmittas av män som varken skyddar sig själva eller sin partner. 

I västvärlden har kvinnor i allt högre grad tagit till sig den manliga alkoholkulturen. Under första decenniet av 2000-talet såg vi en 60-procentig ökning av kvinnliga alkoholister i Sverige. I utvecklingsländer blir den växande medelklassens kvinnor alltmer föremål för alkoholindustrins uppvaktning. Aggressiv marknadsföring ska skapa nya marknader i länder där fyra kvinnor av fem inte dricker.

För att förebygga våld mot kvinnor måste främst könsmaktsordningen och maskuliniteten utmanas. Parallellt med det arbetet kan vi se från olika delar av världen att insatser för att minska mäns drickande också sänker våldsfrekvensen.

En rapport från USAID om våld mot kvinnor i Afrika visar att bland gifta kvinnor i Kamerun och Kenya blir fler än dubbelt så många utsatta för våld om deras män dricker mycket jämfört med de vars män inte dricker alls. Alkohol används i dag som ett medel för att upprätthålla patriarkala strukturer och för att skapa en falsk bild av manlighet.

Det sista Afrikas kvinnor och kvinnor i andra utvecklingsländer behöver är Carlsberg, Heineken eller Johnnie Walker. Vi svenskar lever i ett relativt jämställt land men inte i en jämställd värld och på den internationella arenan finns mycket kvar att göra.

Våld mot kvinnor och destruktiva normer kring kön och maskulinitet är vårt gemensamma ansvar att motverka. En minskad alkoholkonsumtion är ett av flera brukbara medel. Oavsett om det är i Sverige eller i Kamerun.

Anna Carlstedt, ordförande, IOGT-NTO

Esbjörn Hörnberg, generalsekreterare, IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons