Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Elevunderlaget sjunker

Annons

Vi har full förståelse för de reaktioner som redovisas i media just nu med anledning av Barn & Ungdoms varsel av lärare. Det finns naturligtvis flera skäl till att varsel av personal tyvärr måste ske.

❏ Elevtalet har under de senaste fyra åren sjunkit och kommer att fortsätta sjunka fram till år 2011. Det innebär bland annat att barn- och ungdomsnämnden får mindre pengar från kommunfullmäktige.

❏ Fler av kommunens elever har under ett antal år valt fristående grundskolor

❏ Kommunfullmäktige har dessutom lagt ett besparingskrav under 2008 och 2009 med totalt 20 miljoner kronor.

Sammantaget har detta inneburit ett betydande ekonomiskt underskott för Barn & Ungdom. För att komma till rätta med ekonomin har ett arbete pågått på samtliga skolor under ett antal år för att genomlysa respektive verksamhet. Så även för inför 2009.

Varje rektor har tillsammans med skolområdeschef och ekonom gått igenom vilka förutsättningar som råder inför 2009. Uppdraget har varit en budget i balans. I stort sett har varje enhet rapporterat att de har för många medarbetare.

Med detta som underlag har sedan en analys gjorts av vilka grupper som är berörda. Detta har förhandlats med berörda fackliga organisationer och turordningslista har fastställts.

Resultatet har visat en betydande övertalighet av 1–7 och 4–9-lärare med inriktningarna SV/SO och MA/NO. För övriga lärarkategorier bedöms just nu ingen övertalighet finnas.

Den fastställda listan ligger sedan som grund för besked om att anställningen kan upphöra på grund av arbetsbrist.

En fortsatt analys kan innebära att även andra yrkesgrupper kan komma ifråga.

Allt detta syftar till att Barn & Ungdom ska ha en så bra verksamhet som möjligt med god kvalitet samt en ekonomi i balans.

De ekonomiska förutsättningarna för Barn & Ungdom fastställs efter beslut i kommunfullmäktige. Uppdraget från kommunfullmäktige innebär att verksamheten ska bedrivas med den budget som Barn & Ungdom har blivit tilldelad. För att de ekonomiska förutsättningarna ska ändras, krävs ett annat beslut i kommunfullmäktige.

Uppdraget har varit en budget i balans. I stort sett har varje enhet rapporterat att de har för många medarbetare.

Informationsavdelningen

Barn & Ungdom

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons