Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Familjehem har rätt till kvalificerat stöd

svar till Familjemorsan den 6/2

Annons

Vi har förstått att artikeln om Socialtjänst Gävles projekt ”Förstärkt familjehemsvård” inte var helt klargörande.

Familjehemsgruppen har glädjande nog många familjer som är villiga att öppna sitt hem för att hjälpa ett barn eller en ungdom till en bättre livssituation. Oftast går ett sådant uppdrag att förena med fortsatt förvärvsarbete, även om det ibland kräver en periods tjänstledighet. Vi behöver alltid fler vanliga familjer, som är beredda att dela med sig av sin trygghet och stabilitet, så att vi kan placera rätt barn i rätt familj.

Projektet ”Förstärkt familjehemsvård” har en annan inriktning. Här tänker vi oss placeringar som kräver att det finns en förälder hemma på heltid över längre tid. Det innebär mycket riktigt att man inte har anställningsskydd och A-kassa. Regelsystemet likställer inte familjehemsuppdrag med en anställning, det är lagstyrt beslut på regeringsnivå och dessvärre inget enskilda kommuner kan göra något åt i dagsläget.

Redan i dag finns emellertid familjer som har tagit steget från den reguljära arbetsmarknaden och gör ovärderliga insatser för såväl enskilda barn och ungdomar som deras familjer. Socialtjänst Gävle ger dessa familjehem en viss trygghet i form av avtal som garanterar ett arvode motsvarande ungefär det personal inom behandlings-arbete har.

De familjer som ska ingå i projektet ”Förstärkt familjehemsvård” kommer att få ett tätare stöd, även utanför kontorstid, av socialtjänstens familjehemskonsulenter.

Eftersom uppdragen kräver att en vuxen är hemma på heltid är också arvodet högre. Som familj ska man naturligtvis ha vissa egenskaper och förutsättningar men det ställs inga krav på expertkunskaper. De förstärkta familjehemmen får utbildning och regelbunden handledning enskilt och i grupp utformat utifrån de specifika uppdragen.

Att vara familjehem är en stor utmaning precis som insändarskribenten konstaterar. Som familj kommer man nära alla de sorger och besvikelser många placerade barn bär på. Ett av målen med familjehemsvård är att barn ska flytta hem igen i de fall det är möjligt. Att som familjehem ha barn boende hos sig på de villkoren är inte enkelt och det är vi medvetna om.

Många familjehem vittnar också om den stora glädje och tillfredsställelse de placerade barnens utveckling ger tillbaka. Familjehem har rätt till ett kvalificerat stöd och ska inte behöva känna att man står ensam. Familjehemsgruppen arbetar för att förbättra stödet till familjehem och tar tacksamt emot förslag på förbättringar och åtgärder.

Du och andra som vill veta mer om projektet och Socialtjänst Gävles familjehemsvård ombeds kontakta oss på telefon 026-17 89 00 eller söka information på www.gavle.se/familjehem.

Familjehemsgruppen

Socialtjänst Gävle

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons