Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fel plats för vindkraftverk

Annons

Vindkraftsetablering i Hofors kommun har varit ett omdebatterat ämne den senaste tiden sedan kommunens näringslivschef Nils Lindqvist utryckt en privat åsikt i frågan.

Vad som inte nämns däremot är det hot som föreligger mot Hofors kommuns mest känsliga område med stora kulturella och höga naturvärden, det vill säga Söderåsen. Eolus vind vill här bygga tre vindkraftverk. I kommunens förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan för vindkraft pekades åsen ut som ett av fyra områden särskilt olämpliga för en vindkraftsetablering.

I dagsläget finns ett förslag som Hofors kommun arbetar med som innebär två vindkraftverk på Söderåsen trots det faktum att åsen ligger i ett Natura 2000-område och i dess omedelbara närhet.

Det föreligger ett reellt hot mot detta känsliga område och den vackra Torsåkersbygden. I Hofors kommuns egen landskapsanalys och miljökonsekvensutredning slås fast att landskapspåverkan är extra stor just här. Säkerhetsfrågor kring just vindkraftverk är inte helt klarlagda vilket förändrar påverkan på kringliggande områden i framtiden.

Frågan är om det är rimligt att försämra områden som kan locka människor att besöka och bosätta sig i Hofors för att bygga vindkraftverk som förväntas kunna ge en halv årsarbetsanställning i kommunen per år (enligt Rolf Landström, tidigare näringslivschef i Ockelbo).

Att bara se till ökningen av arbeten vid etableringstillfället är kortsiktigt och ogenomtänkt. Den långsiktiga skadan riskerar att vara större än den kortsiktiga vinsten. Hur lätt kommer det att vara att lockande att bosätta sig i Hofors om man bygger vindkraftverk nära attraktiva strövområden och bostadsområden?

Omställningen till förnyelsebar energi är viktig och vindkraften är en viktig del av det. I kommunen finns områden utpekade som riksintresse för vindkraft och andra lämpliga områden som ännu inte etablerats.

Därför förstår vi inte varför en etablering föreslås ske i de allra mest känsliga områdena som finns i kommunen. På Söderåsen finns, förutom ett unikt växtliv, även den välkända Klapperstensleden och åsen utgör ett viktigt friluftsområde för både boende och turister.

Hofors kommun kan bidra till energiomställningen och samtidigt minimera påverkan på boendemiljöer, kulturmiljöer och höga naturvärden. Kommunen säger sig vilja vara vänligast för boende och fritid.

Det är dags att visa det nu och en etablering på Söderåsen är inte ett steg i rätt riktning. Vi hoppas att våra skolbarn ska kunna njuta av Söderåsen och Klapperstensleden på samma sätt som vi har haft förmånen att få göra. Jobb skapas även inom turismen i Hofors och då är Söderåsen ett attraktivt besöksmål. 

Mikael Svensson, Erland Einarsson Göran Nyström

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons