Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föräldrarna är viktigast

Annons

Familjen och föräldrarna har störst betydelse för barnets bästa. Ni föräldrar är mycket viktiga för oss vuxna och pedagoger i skolan, eftersom skolan själv inte alltid kan ge ditt barn de kunskaper och färdigheter de behöver för att delta i samhället. Skolan kan inte heller lyckas med att föra ditt barn vidare till gymnasieskolan, om vi inte har ett samarbete med dig som är vårdnadshavare.

Mina erfarenheter som rektor och verksamhetschef, är att ett bra samarbete mellan skola och hem gynnar alltid elevens skolgång.

Ur läroplan (Lpo 94) 2.4 Skola och hem: Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa det bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Riktlinjer:

Alla som arbetar i skolan skall

o samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla innehållet och verksamheten.

Läraren skall

o samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevernas skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.

o hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta respekt för elevens integritet.

Den viktigaste samverkan mellan skola och hem är den som sker i vardagen när du som förälder varje dag, tar del av ditt barns skoldag genom samtal med barnet och/eller någon av pedagogerna på skolan. Som förälder är du oerhört viktig.

Genom att engagera dig i det som ditt barn lär sig och upplever i skolan känner barnet att skola och hem har ett gemensamt ansvar och intresse av barnets utveckling.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons