Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fotgängares uppträdande i trafiken

/

Annons

Det händer ganska ofta att jag får frågan hur jag som fotgängare ska uppträda i trafiken och om jag ser till hur fotgängarna uppträder så är det inte så konstigt att frågan ställs.

Låt mig börja med hur jag ska uppträda ute på en väg utanför tättbebyggt område. Där ska jag gå på vänster sida i färdriktningen räknat och jag ska gå på vägrenen. Anledningen till detta är, att jag då möter trafiken på körbanan och kan få ögonkontakt. Mot den bakgrunden är det ganska logiskt, att jag ska gå på vänster sida.

Finns det cykelbana intill körbanan så ska jag gå på denna.

Nu ska vi komplicera det hela något och det är när jag ska gå på en kombinerad gång-, cykel- och mopedbana (moped klass II) med gemensam bana. Den banan jag nu talar om är den med det runda blå påbudsmärket med två fotgängare överst och där under en cykel. Där det märket finns uppsatt gäller följande: Banan är att betrakta som en vanlig väg och därför ska jag naturligtvis gå till vänster i färdriktningen och då jag gör det kan jag få ögonkontakt med cyklisterna och mopedisterna som jag möter och kör på sin högra sida i färdriktningen.

Så trappar vi upp det hela ytterligare ett steg och då handlar det om den kombinerade gång-, cykel- och mopedbanan (moped klass II) med delad bana. Det är den banan som är utmärkt med det blå runda påbudsmärket med ett lodrätt streck i mitten och på ena sidan om strecket två fotgängare och på andra sidan strecket en cykel. Där det märket finns uppsatt ska jag gå närmast husväggen och cykla eller köra moped närmast gatan.

Det här finns det också en hel del att säga om och det är då det gäller fotgängare. I de allra flesta fall tycks inte fotgängarna bry sig om detta med den delade banan, vilket kan ställa till problem för cyklister och mopedister av den anledningen, att fotgängarna går där cyklisterna och mopedister ska köra. Låt oss vara överens om, att vi alla måste, i varje fall försöka, hålla oss till den bana som är avsedd för oss. Någon ställer då frågan hur jag ska se var jag ska gå och svaret på den frågan är, att i de allra flesta fall, så är den delen där jag ska gå försedd med plattor och den del där jag ska cykla eller köra moped är asfalterad.

För mig är det ganska klara regler i det här avseendet och jag har svårt att förstå, att det inte är solklart hur jag som fotgängare skall uppträde i den ena eller andra situationen, men det är klart att om jag inte bryr mig utan går hur som helst, så är det inte konstigt att det är oklart hur jag ska gå vid olika tillfällen.

När jag ska korsa gatan ska detta göras på övergångsstället för gående om sådant finns i närheten. Vad som är i närheten är svårt att säga något om det här beror på hur tätt det är mellan övergångsställena, vidare hur mycket trafik det är vid tillfället.

Saknas övergångsställe ska gatan korsas företrädesvis vid en gatukorsning. Finns det trafikljus i korsningen, så ska gatan korsas då det är grönt ljus i signalen. Det är inte straffbart att gå mot rött ljus, men det finns anledning påpeka, att det fortfarande är förbjudet att gå mot rött ljus, men ej straffbelagt. Skulle det inträffa något kan jag om jag har otur fällas till ansvar för vårdslöshet i trafik.

Där det finns övergångsställen markerade, så är det i de allra flesta fall också så, att det finns en cykelöverfart intill övergångsstället. Cykelöverfarten är den som är utmärkt med fyrkantiga vita rutor och dessa finns, som jag tidigare sagt, i omedelbar anslutning till övergångsställe för gående. Cykelöverfarten är endast markerad med vita rutor och inget märke som markerar cykelöverfarten. Cykelöverfarten är i lika hög grad till för cyklisterna som övergångsstället för gående, vilket det ibland finns anledning betvivla, då fotgängarna går på cykelöverfarten och cyklisterna cyklar på övergångsstället.

BengtOlof Bokström

Gävle MHF

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons