Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fritt fram för riskkapitalister

Sveriges politiker har de senaste åren öppnat portarna på vid gavel för riskkapitalister, att exploatera Sveriges naturtillgångar som våra malmer.

Annons

Den större delen prospekterade, nyligen öppnade och kommande nya gruvor ägs till huvuddelen av utländskt riskkapital. Staten äger ett färre antal. En av storägarna är en engelsman tillhörande extremhögern. En annan engelsman (riskkapitalist) äger 90 procent i ett gruvföretag i Sverige etcetera.

Brytning av malm innebär alltid miljöförstöring. Därför måste tillstånden omgärdas med rigorösa bestämmelser för att skadorna på naturen, såsom mark, vatten, djurarter (till exempel renskötseln, fisket) ska begränsas så mycket som möjligt. Helt går det inte att undvika miljöskador.

För att minimera skadorna krävs förutom rigorösa miljöföreskrifter även fonderade resurser för att kunna åtgärda framtida skador. Ett sätt att åstadkomma detta är att exploatörerna beskattas men också måste betala en miljöavgift som fonderas för framtida skador på miljön. Härutöver ska det också utgå en rimlig ersättning till dem som lider skada av brytningen som till exempel samerna.

Men inget av detta kräver politikerna av de många gånger moraliskt tvivelaktiga aktörerna. De betalar ingen skatt på den inkomst de har av försäljningen av (svenska folkets) naturtillgångar – malmen.

Den som äger marken tillerkänns en försumbar ersättning motsvarande en och en halv promille (1,5 promille) av försäljningsvärdet. Svenska staten nöjer sig med en halv promille.

Men märk väl att vinsten för riskkapitalisterna kan uppgå till flera miljarder per år för stölden av vår malm. Sålunda en helt oskälig vinst som skickas till skatteparadis.

Sverige är ett av de länder som är mest åtråvärt för riskkapitalister eftersom de i stort sett får behålla hela vinsten av sin malmbrytning. Vi är också troligtvis det enda land som ger riskkapitalister skattebefrielse på den inkomst de intjänar genom att riksdag och regering skänker dem de svenska medborgarnas naturtillgångar. Det är med andra ord en tillbakagång till medeltiden då adeln var skattebefriad.

I Australien som är en stor gruvnation har man beslutat om en 30-procentig skatt på inkomsterna. Detta ska vi givetvis kräva också i Sverige.

Alla vet att landsbygden är på väg att dö trots politikernas eviga tjat att ”Hela Sverige ska leva”. Svårast är läget för de norrländska inlandskommunerna för vilka läget är katastrofalt. Ett sätt att förbättra det ekonomiska läget för dessa är att införa en skatt som oavkortad går till dessa kommuner. Men även samerna riskerar att utplånas varför intrånget måste begränsas och ersättning utgå till dessa för förlorad inkomst och näringsförlust.

Du Svensson, det är på tiden att du vaknar innan dagens politiker har skänkt bort stora värden och delar av ditt land. Du måste våga stå för och strida för att vi återfår vårt land. Om du inte gör detta har du svikit dina barn och barnbarn. Genom det jag beskrivit här riskerar vi att förutom ödeläggande av enorma vildmarker och naturtillgångar också belasta våra efterkommande med enorma kostnader för skador på miljön. I vissa fall blir skadorna sådana att de varken kan ersättas ekonomiskt eller miljön restaureras.

Du måste också förstå att de människor som kommer från andra länder för att exploatera vår ännu så länge ganska oförstörda natur inte har minsta intrese att spara den utan enbart är ute efter högsta möjliga vinst. En av dem som motsätter sig att dessa riskkapitalister betalar skatt är näringsminister Annie Lööf! Hon är ju en av dem som påstår att hon arbetar för landsbygdens överlevnad!

Olle Ljungbeck

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons