Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hon kan inte fortsätta om kommunen värdesätter en bra dialog

Annons

Under den senaste tiden har det varit stor turbulens kring alkoholserveringen på Läkerol arena. Ett stort fokus har hamnat på alkoholhandläggaren Margitta Fröbergs arbete med detta ärende..

I februari gick Mats Collin ut i lokaltidningarna och försvarade henne. Han gick så långt att han kallade behandlingen av henne för mobbning. Vad Mats Collin vill göra gällande är att det inte handlar om Margitta Fröberg som person utan att det finns en lagstiftning som ska följas. Att fokusera på henne är därmed fel – det är de som serverar alkohol som gör fel enligt det resonemanget. Med andra ord – handläggaren gör inget fel och de som påstår det är mobbare. Hur ska då en kritik framföras mot henne och hennes agerande?

Hennes arbete måste granskas och det måste ske snarast. Relationen mellan näringen och henne är totalt i upplösning. Vi i branschen och kommunen har inte råd med att denna turbulens fortsätter. Vad är det som är fel? Mycket handlar tyvärr om hur ärendena handläggs.

Hela hanteringen på tillståndsenheten är rättsvidrig. Kommunikationen är dålig, det är svårt att få svar på telefon eller e-post. Protokoll över inspektioner skickas inte ut. Sättet att behandla ansökningar gör det i princip omöjligt att i förväg veta vilka krav som ställs. Margitta Fröberg har ”öppna fall” med många krögare där syftet är uppenbart att skapa osäkerhet.

Arbetet internt på kommunen verkar ha havererat. Det är omöjligt att få svar på de mest enkla frågor av de andra alkoholhandläggarna när inte Margitta Fröberg är närvarande. Det är uppenbart att ”allt” ska gå genom henne.

Att alkohollagen är en skyddslag och att handläggare är ”strikta” försvarar inte ett konfronterade och plumpt kommunikationssätt som hela tiden genomsyrar ärenden. ”Helt plötsligt” uppkommer problem. Att vara ”strikt” behöver inte betyda att man är otrevlig och medvetet skapar osäkerhet .

Tillfälliga tillstånd är i princip omöjliga att få. På grund av lång hanteringstid, där tiden räknas från ”kompletta handlingar”, tar det minst två-tre månader att få ett tillstånd. Detta gör det i princip omöjligt att planera ett tillfälligt arrangemang.

Det går att förstås att försvara sig mot den här kritiken och säga att arbetet syftar till att minska skadeverkningarna av alkohol och att vi i branschen ”bara vill tjäna pengar”. Det är självklart att vi vill tjäna pengar – det är så vi överlever. Men vi har inget emot att följa lagstiftningen men att en enda person på kommunen sätter sig som den främsta tolkaren av denna lag är ett problem. Speciellt som tolkningen sker med absurda inslag.

Till exempel kan nedslag göras på bardiskar eller utomhusserveringar som är mycket marginellt för stora. Alkoholfria viner som inte är uppskrivna tillräckligt tydligt på menyn eller att kaffe eller vatten ej får tas ur en bar ”då dessa kan innehålla sprit”. Det finns många, många fler exempel.

Sådana påpekanden kan givetvis tas i beaktande och åtgärdas på ett bra sätt om så krävs, men det antyds direkt eller indirekt att alkoholtillståndet är i fara. Det är uppenbart att Margitta Fröberg vill ingjuta rädsla hos krögarna. Hon har lyckas bra med det.

Det kommer att få konsekvenser för hela kommunen eftersom en hel näring stagnerar. Fallen i kammarrätten kommer att definitivt att öka. Krav på granskningar och förtydliganden likaså. Den mesta tiden kommer att gå åt till olika prövningar medan det andra viktiga arbetet försvåras.

För att återskapa förtroendet för kommunens tillståndshantering och skapa arbetsro för alla parter bör hela kommunens arbetssätt granskas. Rena juridiska felaktigheter av alkoholhandläggarna måste åtgärdas omedelbart. Det är mycket svårt att se att Margitta Fröberg kan fortsätta som ansvarig alkoholhandläggare om kommunen värdesätter en bra dialog med branschen.

Till sist: Att denna insändare är anonym kan tolkas som en viss feghet. Men att jobba i en bransch där det man byggt upp raseras med ett penndrag gör det omöjligt att öppet framföra kritik. Att politiker och Margitta Fröbergs chef Mats Collin reservationslöst stödjer henne är mycket ledsamt.

Vi kan inte jämföra oss med dem som lever i diktaturer men det är uppenbart att det vi kallar demokrati har kapitalt misslyckats när en enskild näringsidkare inte kan utrycka sig öppet för rädsla av repressalier.

Mobbad näringsidkare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons