Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låga halter vid ­Klintbergsgården

Annons

Det är Gävle kommun genom förvaltningen Bygg & Miljö Gävle som är ansvarig att kontrollera utomhusluftens kvalitet. Vår kommun har medelhöga till låga halter luftföroreningar, beroende på geografisk plats. Detta är godkända värden enligt miljöbalken och EU-direktiv.

Halten kvävedioxid vid Klintbergsgården är beräknad till 12-24 µg/m³, vilket innebär att den är låg. Miljökvalitetsnormen enligt miljöbalken är att halten ska understiga 60 µg/m³. Det nationella långsiktiga miljömålet är 40 µg/m³ som medelvärde för ett dygn.

Gävle kommun är medlem i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Genom luftvårdsförbundet har kommunen del av en databas som uppdateras årligen och innehåller uppgifter om antal fordon på kommunens vägar, uppvärmningssystem, utsläppspunkter för industri er och verksamheter etc. Med databasens uppgifter som underlag kan beräkningar göras av föroreningar i luften.

Gävle stad har förhållandevis lite trafik och är utformad med breda trädkantade gator. Vårt läge med vind från havet och vårt platta landskap bidrar även till att luften inte blir stillastående. Fjärrvärmenät är väl utbyggt och få värmer sina hus med äldre oljepannor eller eldar med ved utan ackumulatortank.

Trots våra godkända halter är åtgärder som minskar föroreningar ändå viktiga. Till sådana hör bra gång- och cykelvägar, kollektivtrafik och bilar som drivs av biologiska bränslen samt minskade utsläpp från verksamheter och industrier. Att fler Gävlebor väljer att gå och cykla är ett enkelt sätt att minska kvävedioxidutsläppen, samtidigt som vi mår bra av att röra oss!

Fredrik Hedlund

avdelningschef miljö- och hälsoskydd, Bygg & Miljö Gävle

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons