Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låt oss bilda En tredje åsikt

Annons

Att invandringen innebär fler och större problem fortlöpande är ingen osanning, detta påminns vi om dagligen. Orsakerna härtill är flera. Men framförallt är anledningen att det i Sverige saknas en invandringspolitik som borde ha stort stöd av folkopinionen.

Lika allvarligt är att invandringsfrågorna drivs och debatteras av två grupper som har helt olika uppfattningar i frågan. Det allvarligaste med dessa två åsiktsgrupperingar är att de aldrig vågar eller vill redovisa de faktiska förhållandena kring invandringen.

Det gäller såväl ekonomiska, sociala, kriminella problem och faktiska omständigheter. Båda sidorna, endera överdriver, alternativt förminskar problemen.

Den ena sidan står i stor utsträckning för rasism och invandrarfientlighet och ser inget positivt ens i en organiserad och rimlig invandring.

Den andra sidan debatterar och agerar helt utifrån populistiska tankegångar. Den vill aldrig redovisa de faktiska förhållandena som till exempel om invandringen medför kostnader eller inte, och vilka dessa i så fall är.

Denna sida förnekar också i stort sett att invandrarna har ett ansvar och måste anpassa sig till våra lagar och allmänna värderingar. De är ofta överslätande i sin attityd även vad gäller grova brott och överträdelser mot våra lagar och allmänna värderingar.

Genom denna överslätande attityd tror de sig visa respekt för invandrarna men det är ju tvärtom. Genom att behandla invandrarna som oansvariga barn visar man i stället en respektlöshet. Ja man omyndigförklarar dem och ser dem inte som jämlikar. Jag tycker ordet salongsradikaler stämmer väl in på dessa. De återfinns såväl bland ministrar, riksdagsledamöter som medieredaktörer.

För den som befinner sig nära invandringsproblematiken är det närmast generande att se hur främmande dessa salongsradikaler ofta är för verkligheten.

Många medborgare lever i dag under en väldig frustration på grund av att invandringen sker helt utan planering och utan att medborgarna har något som helst inflytande på denna. Oavsett hur rättmätig och sann deras kritik är, skälls de för rasister och invandrarfientliga. Politiker och medier har på det viset nästan helt lyckats tysta allmänhetens åsikter i en så viktig fråga som invandring. Därmed visar de också vad de innerst inne anser om yttrandefriheten.

Sverige har av tradition varit ett sammanhållet och enat land trots till exempel flera politiska åsiktsgrupper.

Vi riskerar nu att få ett delat Sverige på grund av att det inte finns någon invandringspolitik, och riksdag och regering inte tar itu med splittringstendenserna orsakad av en havererad integreringspolitik. Det är ingen överdrift att påstå att i flera av våra städer har vi en segregering innebärande att människorna i olika stadsdelar står emot och hotar varandra (men också känner rädsla) som aldrig tidigare förekommit.

Jag föreslår därför att vi som vågar se verkligheten som den är, belysa den och komma med vettiga förslag till lösningar utan rasistiska eller andra fördomar, bildar en organisation som motvikt till de två andra grupperingarna.

Låt oss kalla den ”En tredje åsikt”. Detta skulle inte minst gagna demokratin men också stärka medborgarna att hävda yttrandefrihetsgrundlagen.

Olle Ljungbeck

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons