Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Några fakta och frågor om Engesbergs fritidsområde

Annons

Gävle kommun planerar enligt uppgift att sälja mark i Engesbergs fritidsområde för att bygga bostäder där. Inför beslutet vill jag bidra med några upplysningar och ställa några frågor.

1. Engesbergs fritidsområde anlades av Gävle kommun på 1940-talet och drevs också framgångsrikt och med betydande investeringar under lång tid av kommunen. Fritidsområdet består numera av en campinganläggning samt bad, grillplatser och natur- och strövområden. Kommunen äger marken och byggnader men arrenderar ut driften av campingen på korttidskontrakt.

2. Fritidsområdet är mycket populärt för både gävlebor och långväga besökare. Campingen är mycket populär trots att den motarbetats av kommunen under lång tid.

3. Fritidsområdet och campingen har utpräglad lågbudgetprofil. Gävlebor utan egen trädgård kommer ut för att spela boll och grilla. Turister från när och fjärran kommer och tältar på den så kallade tältängen eller bor i sina husvagnar

4. Skälen till att kommunen motarbetar campingen och vill förstöra fritidsområdet är svårbegripliga. Ingen politisk företrädare har lyckats förklara skälen på ett tydligt och begripligt sätt. Det är dags att göra det nu.

5. En nyligen antagen detaljplan tillåter en jättestor byggnad omkring 25 meter från den gamla huvudbyggnaden och alldeles intill tältängen. Markytan som huset kan uppta är 3 000 kvm (som jämförelse upptar rådhuset omkring 600 kvm) och tre våningar medges.

6. Detaljplanen tillåter också radhus på halva tältängen.

7. Att detaljplanen för Engesberg tillåter omfattande exploatering innebär inte att marken måste säljas och exploateringen genomföras. En detaljplan tillåter exploatering men föreskriver inte en sådan. Ännu finns det alltså tid att stoppa exploateringen.

8. Kommunen försvarar försäljningen av marken med att pengarna behövs för att täcka kostnaderna för vatten och avlopp på Norrlandet. En kommunal kostnad i ett område behöver dock inte täckas genom intäkter från samma område. Kostnaden för vinterväghållning i Andersberg behöver inte täckas av tomtförsäljningar där.

9. Visserligen har detaljplanen tillkommit i laga ordning, men politikerna har svikit sitt ansvar att bevaka det allmänna intresset av ett fungerande fritidsområde. Många av de som nyttjar området tillhör inte grupper som förmår göra sin röst hörd i processen, såsom resurssvaga i kommunen och långväga campinggäster.

10. Under processen gång har kraftiga och närmast unika protester hörts från kommunala instanser (Kultur- och  Fritidsnämnd samt Byggnadsnämnd) samt Länsstyrelsen och Länsmuseet. De styrande har dock envist drivit exploateringen.

11. Av obegripliga skäl har andra grupper hittills låtit bli att protestera, såsom till exempel Naturskyddsföreningen och Böna hembygdsförening. Att den av kommunen utsedda samtalspartnern norrlandet.se inte protesterar är inte så konstigt eftersom den leds av anhängare till projektet.

De politiker som ska fatta beslut om försäljning av marken måste besinna sitt ansvar och se till att vi inte hamnar i en situation liknande den som gäller Villa Sjötorp och tomten med det berömda äppelträdet. I efterhand tycker alla att det gått snett, men ingen gjorde något. Skulle Engesberg exploateras trots alla protester riskerar historiens dom över dem som medverkat till att förstöra ett blomstrande fritidsområde att bli hård. Det gäller såväl beslutande politiker som de som underlåtit att kraftfullt protestera.

Gustaf Sjöberg

Svar direkt: Det är endast en liten del av campingen som kommer beröras av byggnationerna. Den detaljplan som finns på byggnadsprojektet vid Engesberg är godkänd, vilket betyder att det kommer börja byggas på platsen. Herrgårdsbyggnaden och eventuella tillbyggnader till den, har finns ambitionen att integrera i byggprojektet. Det kan vara ett bra sätt att säkra den kulturmiljö som herrgårdsbyggnaden är en viktig del av. 

Gävle kommun

Samhällsbyggnad Gävle

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons