Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Parken imponerar inte

Annons

Jag läser i GD tisdagen den 12 juni att Jungfruparken är Gävles bästa park. Jag besökte parken söndagen den 10 juni men blev föga imponerad. En jättestor gräsmatta är inte riktigt de kvaliteter jag kräver av mina utflyktsmål, dessutom var söndagen extra blåsig vilket verkligen kändes på denna enorma yta.

Därmed inget ont om de blivande samhällsplanerare som gjort sitt examensarbete som bygger på vetenskaplig forskning med hjälp av GIS. Ambitiös och troligen välutwförd examensuppgift verkar föreligga, något som gläder alla intresserade av ungdom färdig att axla tidigare generations arbete. Studenterna hade valt ut 16 kriterier för sin analys. Förhoppningsvis var urvalskriterierna deras egna val och inte förhandsbeställda av politiker inställda på att i lugn och ro få exploatera södra Gävle där en högljudd opinion behöver tystas.

GD:s reporter frågar om inte träd skall ingå i en park. Svaret var absolut men det gick inte att innefatta träden i analysen. Sammanfattningsvis grundar sig deras arbete på funktionaliteten. Den så viktiga biologiska mångfalden omnämns inte i intervjun. Förmodligen är det så att kommunföreträdarna är ointresserade av biologisk mångfald om inte nyttoaspekten finns med.

Ibland måste man även ta hänsyn till den onyttiga mångfalden därför måste ekologiskt kunniga representanter vara med i beslutsfattandet för att hålla ner eventuella skador.

I Valls hage finns många träd men få besökare, säger Alva Ejeblad. Det är ett riktigt konstaterande. Om politikerna bestämmer sig kommer den sedan länge planerade bron mellan sjukhuset och parken att ge vederkvickelse för sjukhusets patienter. Hög prioriteringsgrad borde de cirka 200 träd och buskarter ha som finns där i egenskap av ett arboretum eller trädbibliotek för att använda en metafor.

Valls hage hamnar på åttonde plats i parkligans tio i topp-lista. Träden i Valls hage är bärare av ett biologiskt kulturarv såväl som en biologisk mångfald. Valls hage är en genbank som när den skapades på 1950-talet kunde anläggas med medel från Fonden för skoglig forskning. Det är min förhoppning att kommunen har förstånd att förvalta parken på rätt sätt, vilket inte alltid varit fallet sedan stiftelsen Silvanums nedläggelse vid millennieskiftet.

På sista plats i nämnda lista hamnade Luftvärnsparken. Förståeligt med redovisade kriterier, här är det fråga om ett lövskogsområde med barrträdsinslag utan planterad växtlighet och med oklippta gräsytor långt från poänggivande minigolfbanor och bollplaner. För somliga människor har även sådana parker värde. Här kan man i lugn och ro lyssna på fågelsången. Vetenskapliga undersökningar har visat att artdiversiteten av fåglar i stadsskogar är lika stor som i skogar utanför staden. Parken visar också upp en geologi särpräglad för Gävletrakten som empiriskt berättar vår historia vilket gör den utmärkt för skolbesök.

Tillsammans med Jungfruparken är det fråga om tre parker av helt olika karaktär. Går det att säga att den ena är bättre än den andra? Knappast, men betydelsen av en rik närnatur för rekreation och folkhälsa för boendemiljön och livskvalitet för integration och jämlikhet samt för arbetet med ett hållbart samhälle gör det önskvärt att få ha kvar Gävles parker intakta.

Ove Lennström

Gävleborgs Botaniska Sällskap

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons