Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Parker kan inte ersättas

Annons

Jag var en av många som hade förmånen att införskaffa ett gratisexemplar av boken ”Fattigadel” av Agnes von Krusenstjernas liv som delades ut på biblioteket under 2011. I samma ögonblick som mina ögon registrerade namnet på titelbladet kopplade hjärnan osökt över till den allé som bär hennes namn. Agnes von Krusenstjernas allé fick en framträdande roll i GD:s artikelserie över Gävles parker 18 juli, vilket är glädjande.

Artikeln utgör därför en folklig informationsinsats med sin faktaruta över alléns betydelse för Stadsträdgårdens tillkomst. I artikeln får den biologiska delen av parken lika stort utrymme som de fiktiva skapelserna Millesstatyn och Auroras seger. Bilden över allén ger tydlighet åt det som är syftet med en allé; ”att ge en upplevelse i landskapet” och visst är allén ett monument över en kulturhistorisk landskapsupplevelse. Lindallén utgör det stycke skönhet som skänker harmoni och livsglädje åt människor som vandrar i den.

Att Stadsträdgården är vår förnämsta park torde få Gävlebor bestrida. Att man sen ger en gräsmatta epitetet som Gävles förnämsta park ger aktualitet åt H. C. Andersens saga om Kejsarens nya kläder. Stadsträdgården inklusive Boulognerskogen kombinerar biologisk mångfald, rekreation, estetik och kulturhistoria, allt beläget i stadens kärna invid Gavleån. Närhet är av avgörande betydelse för att locka de människor som känner behovet, men har svårt att leva upp till den avstressande promenaden efter eller före dagens aktiviteter.

Glad blir man också vid läsandet av Jan-Olof Åséns svar på en ”tossig” insändare rörande Valls Hage den 11 juli. ”Det finns inte många arboretum i Sverige som har sådan potential och innehåll av växttyper” lyder hans svar. Härligt, Jan- Olof men synd att du inte gav det svaret redan 2003. Då hade vi sluppit mellanåren av degenerering.

Bättre sent än aldrig, se nu till att åstadkomma den utlovade bron så att sjuklingarna kan gå ut i ett grönt livsrum, i stället för att som i dag påminnas om den framtid som väntar oss alla i kyrkogårdens mylla.

Alla parker som ingår i det presenterade förtätningsförslaget har lång kontinuitet, en egenskap som inte går att ersätta eller reparera under överskådlig tid. Alla berörda hushåll har erhållit förslag på detaljplan rörande objektet Klockgjutarparkens tilltänkta framtid.

Inför kommande beslut uppmanas tveksamma ledamöter att beakta historien om hur den dåvarande politiska ”nomenklaturan” vid 1950-talets slut i kartell med Domus ödelade den vackra bebyggelsen runt Stortorget. Om ändock någon eller några av planerna blir verklighet ska medborgarna delges en detaljerad lista över hur varje ledamot röstat, detta för att vi inför nästa lokalval kan förbereda ett pösmunkarnas uttåg.

Ove Lennström

Gävleborgs Botaniska Sällskap

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons