Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Påstådda oegentligheter borde förstås polisanmälas

Med erfarenhet från många års brottsutredningar (men inte i Gävle­borgs län) ser jag med stor förvåning på det vådliga resultat de opreciserade beskyllningarna har medfört för Ria.

Annons

Inte enbart för föreståndaren för Rias verksamhet i Sandviken utan framförallt för de många behövande som verksamheten är till för. Naturligtvis står det fritt för de ansvariga för Göranssonska stiftelserna ifråga att dra in eller ändra i sina bistånd till och med utan särskild motivering, men i detta fall ges en obevisad motivering som knappast kan stå i överensstämmelse med stiftelsernas grundare.

När beskedet om uteblivet bistånd gavs, meddelades att en opartisk utredning i ärendet skulle ske, och att en vidtalad jurist fått i uppdrag att söka efter en utomstående utredare. Enligt uppgift uppger juristen ifråga, att han själv fått uppdraget att sköta utredningen.

För en analytisk utredare av den gamla skolan uppstår då frågan varför en jurist först får i uppdrag att söka efter en utomstående opartisk utredare, men kort tid därefter får uppdraget att själv göra jobbet. Någon skriftlig utredning har inte redovisats för Riastyrelsen trots begäran härom. Däremot har juristen meddelat att hans utredning inte har bekräftat beskyllningarna mot föreståndaren.

Detta besked har givits såväl till föreståndaren som till Riastyrelsen. Trots detta skriver de ansvariga för stiftelserna ett brev till de församlingar i Sandviken, som är huvudmän för Ria, i vilket de beskyller Riastyrelsen för att undanhålla vissa händelser som talar mot föreståndaren. Vid förfrågan om vad som åsyftas ges besked om att den anlitade juristen får svara på frågan.

Enligt uppgift har Riastyrelsens ordförande gjort upprepade försök att få kontakt med juristen för att kunna gå vidare i ärendet, men denne svarar varken på telefon eller via mail. Vid kontakt med en jurist vid Rias fackliga organisation med förfrågan om lämplig fortsättning i ärendet, uppger denne att det inte är ovanligt att utredare i känsliga ärenden åläggs tystnadsplikt.

För en van utredare i många komplicerade utredningar uppstår frågan om vem/vilka som behöver stiftelserna skydd enligt de ursprungliga stiftarna. För en humanist är svaret givet: De många som nu fått sin livlina kapad.

Nu frågar de i ärendet engagerade Sandviksborna hur dramat slutar. Ingen utredning har visats och ingen instans har kunnat bevisa att något brottsligt eller oetiskt har förekommit. Det finns alltså inget att ta på. För att bryta dödläget skulle påstådda oegentligheter polisanmälas. Under utredningstiden kunde medel tillsättas så att verksamheten kunde fortsätta tills vidare. Om den anklagade fälls, sägs han upp från sin tjänst och en ny föreståndare tillsätts. Enligt vad som hittills utretts är han oskyldig.

Om de som har anklagat föreståndaren, och möjligen även medagerande, av någon anledning hyser agg mot honom, och av den anledningen önskar se honom avsatt, så borde de nu återkalla sin anmälan när de inser vidden av sin muntliga anmälan.

Om deras opreciserade anmälan inte gäller dem själva, kan ett uppkommit missförstånd anföras och därmed kunde hela ärendet avslutas utan någon prestigeförlust för någon. Om ärendet förhalas kan det hela sluta med tragiska konsekvenser för fler än de nu direkt berörda.

Erfaren observer

Fotnot: Göranssonska stiftelserna har erbjudits möjlighet att kommentera insändaren, men väljer att inte göra det.Insändarredaktionen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons