Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Politiken ser över allas behov

Börje Larsson efterlyser synpunkter från ansvariga politiker om Klockgjutarparken. Därför en kort sammanställning om hur Vänsterpartiet behandlat frågan.

Annons

Men först måste man bedöma huruvida de ställningstaganden som redan är gjorda i vår översiktsplan för staden är rimliga eller ej. För den delen kan man se att översiktsplanen återigen överlevde i fullmäktige.

Både våra tjänstemän och allmänheten har vid flera tillfällen kammat igenom den och kommit fram till att vi har gjort hyfsade bedömningar. I den har har ett stort antal grönområden fått ett skydd och så gör man intrång på några för att göra staden tätare. Men den avvägningen är inte lätt. Det kommer att vara debatt kring varje sådant ärende.

Vi har en stad som växer och vi har ont om centrala lägen som går att utveckla. Idag har man fått börja fundera kring var staden ska växa. Vi kommer att titta på var man kan bygga på husen i en eller fler extra våningar.

För Klockgjutarparken var gången i Vänsterpartiet följande: Det kom först ett förslag till nämndens beredning som skickades tillbaka, när den senare kom tillbaka hade man tänkt till på ett annat sätt och det fanns med en snygg upprustning av parken och mycket jobb hade lagts på gaturummet.

Då var jag beredd att skicka det förslaget vidare. För Vänsterpartiet gäller ordningen att vi diskuterar frågor på möten med kommungruppen, som är våra förtroendevalda i nämnder och styrelser och de intresserade medlemmar som vill följa mötet, alla frågor avhandlas inte, men de viktigaste.

Större frågor kommer till våra medlemsmöten för diskussion och eventuellt beslut. Jag vill inte påstå att Klockgjutarparken fått enhälliga beslut på vägen men dock bifall från en majoritet. I den debatt som varit har väl de flesta argument ventilerats och hörts och vänts på mer än en gång.

Nu är den senaste versionen av förslaget på utställning som ändrats efter de åsikter som kommit fram under vägen, antaletl våningar och annat har ändrats. I diskussionen som finns har Vänsterpartiets medlemmar och förtroendevalda sina öron ute och fångar in debatten bland grannar, vänner, arbetskamrater och bekanta, ett visst tvärsnitt av uppfattningar blir på så sätt företrätt.

Nu lär inte något byggprojekt i staden bli populärt hos sina grannar, man vill helst ha sin hörna ostörd och kvar som den är, det är normalt, men politiken har att se till hela stadens/kommunens behov.

Efter denna utställning så blir det dags för slutgiltigt beslut, då kommer de synpunkter som kommer fram och den debatt som finns att vägas in.Till sist en upprepning av två huvudargument som lett till vårt ställningstagande. Det finns ett stort behov av den slags seniorboende man ska bygga här och i området finns det tillgång till fler parker och grönytor som bevaras.

Seppo Laine, V, ledamot i bygg- och miljönämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons