Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rystedt lägger dimridåer

Varför så oklart om sköterskelöner?

Annons

GD hade den 23/3 en debattartikel skriven av sjuksköterskor, som ställde sig undrande till sin lönesituation inom landstinget. Artikelförfattarna diskuterade möjligheter till löneförbättring men med arbetsuppgifterna, till exempel avdelningsarbete, väsentligt oförändrade. Byte av arbetsplats från en avdelning till en annan i syfte att den vägen kunna förhandla sig till högre lön omnämndes. Då mer genomgripande förändringar av arbetet, till exempel byte till helt nya sysslor ej diskuterades, får det anses sannolikt, att artikelförfattarna önskar bibehålla sina nuvarande uppgifter men med ett bättre löneutfall.

Karin Rystedt svarar dem i GD den 27/3 med att med otydligheter lägga dimridåer över den aktuella frågeställningen. Jag syftar på påståenden som

”...sjuksköterska kommer att tjäna upp till 37 000 kronor/mån”.

Då blir följdfrågorna: Hur många av landstingets sköterskor har detta löneläge, och hur har dessa meriterat sig till sådan lönenivå?

...”sjuksköterskor har andra karriärvägar till exempel chefsvägen.”

Detta innebär så helt andra arbetsuppgifter än dem, som artikelförfattarna förefaller värna om för egen del, att det närmast bör betraktas som ett helt nytt och annat arbete. Möjligheten till chefskarriär torde ge föga uppmuntran till dem, som sliter på klinikernas golv.

”...möjlighet till ersättning för obekväm arbetstid med cirka 2 000 kronor/mån.”

Ska det vara någon mening med lönediskussioner och lönejämförelser, bör enbart grundlönen diskuteras, utan att OB-ersättning eller ersättning för arbete utöver det schemalagda blandas in. Att som Karin Rystedt medräkna OB-ersättning är endast att skapa en dimbank vid lönejämförelsen.

Ju mer fri att till exempel byta bostadsort, klinik, arbetsgivare, landsting eller land man är, desto mer kan sjuksköterskorna förbättra sina arbets- och lönesituationer. Planering för att möta denna utveckling förefaller mer välmotiverad än skapande av dimridåer som Karin Rystedt gör.

Läkarpensionär X-län

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons