Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skyldigheter i trafiken

Annons

Lite tankar inför semestertrafiken:

När riksdagen beslutade om nollvisionen i oktober månad 1997 blev innebörden av beslutet att ingen skulle dödas eller svårt skadas i trafiken. Vi är inte vid målet ännu och det var ju heller inte meningen. Ordet vision innebär att det är något som ska ske i framtiden. Första delmålet skulle vara maximum 270 dödade år efter tio år, det vill säga år 2007.

År 2007 var det flera döda i trafiken än på mycket länge, men beslutet om nollvisionen kvarstår och nu är ett nytt delmål satt till 2020 med maximum 220 döda. Det borde inte vara en omöjlighet att nå det målet och ser vi på antalet döda i trafiken år 2010 så blev det 287, så är vi på god väg, men för att nå dit måste vi alla som är ute i trafiken och rör oss hjälpas åt. Och här tror jag att mitt motto kan användas även av andra än mig själv.

Det innebär att jag måste börja med mig själv och jag måste begära av mig själv vad jag kräver av andra. Med det menar jag att jag inte kan klaga på andra som exempelvis inte håller hastighetsgränserna om jag inte själv gör det och så vidare. Jag måste vidare hålla alla de regler som finns uppsatta i trafiken och hit hör exempelvis mina skyldigheter på en olycksplats.

För det är ju så att även fortsättningsvis kommer misstag att begås i trafiken, men de misstag vi begår får inte vara så svåra att de leder till dödsfall eller svåra personskador i trafiken.

För att vara så väl förberedd som det bara går är en lämplig åtgärd att anmäla sig till en studiecirkel i trafik och det kan du göra till ett studieförbund, exempelvis NBV. Parollen att kunskap inte är tungt att bära gäller även vad gäller kunskaperna i trafik.

Bestämmelserna om mina skyldigheter på en trafikolycksplats finns i Trafikförordningen.

Där står, att jag har skyldigheter om jag ”med eller utan egen skuld haft del i trafikolycka”.

Det gäller alla inblandade, främst föraren av ett fordon som kört på ett annat fordon, men även en gående som uppträtt ovarsamt och genom detta orsakat en kollision eller påkörning.

Det gäller också cyklister som kommit för nära och skadat exempelvis ett parkerat fordon.

I första hand är jag skyldig att stanna kvar på platsen för olyckan och hjälpa eventuellt skadade personer. Det är bara i nödfall som jag ska flytta en skadad person, exempelvis om det finns risk för brand, explosion eller påkörning eller om den skadade på annat sätt är utsatt för livshotande fara, som en person ska flyttas. Transport av en skadad till sjukhus bör ske i ambulans.

Du ska vidare ”medverka till de åtgärder som olyckan skäligen föranleder”. Det innebär att varna andra trafikanter och försöka trygga trafiksäkerheten på platsen. Du måste också, även om du inte haft del i olyckan, på uppmaning av person som haft del i olyckan uppge namn och adress samt lämna upplysningar om händelsen. Om egendom skadats och det inte finns någon som kan ta emot uppgifterna eller upplysningarna ska du snarast underrätta ägaren eller polisen.

Har någon fått skador, som inte kan betecknas som obetydliga ska du snarast underrätta polisen.

Om det redan inträffat en olycka och du inte är bland de första på platsen ska du försiktigt köra förbi platsen efter att du först hört om det behövs någon hjälp. Är du däremot en av de första som anländer till olycksplatsen bör du efter bästa förmåga hjälpa till.

Och du! Ta paus oftare när du kör långa sträckor, och naturligtvis, absolut trafiknykter.

BengtOlof Bokström

Gävle MHF

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons