Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ställ krav på kommunen!

Fritidshemmen är en viktig del i våra barns liv. Många barn känner sig också trygga och tycker att fritids är det bästa de vet.

Annons

De yngre barnen tillbringar ofta mer tid på fritids än i skolan och då vill man som förälder att barnen är i en trygg och stimulerande miljö.

Många gånger när jag kommer för att hämta/lämna mina barn känns det som att det inte är så. Det är många barn och miljön känns otillräcklig och stökig. Personalen gör så gott den kan men det känns som om gruppstorleken styr verksamheten och inte tvärtom. Därför var det intressant att läsa vad det står i den nya läroplanen angående fritidshemmens verksamhet och Skolinspektionens rapport om fritidshemmen i Gävle kommun som är gjord i år.

Vad kan vi som föräldrar ha för förväntningar på fritidshemmen?

Det är faktiskt väldigt tydligt i den nya läroplanen LGR 11 och i skollagen. Där står att fritidshemmet bland annat ska bidra till att våra barn ska få goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera barnens utveckling utifrån deras behov i en trygg miljö. Fritidshemmen ska dessutom komplettera utbildningen i grundskolan genom att bland annat ge våra barn andra erfarenheter och kunskaper än vad de normalt får i grundskolan. Våra barn ska även erbjudas en meningsfull fritid och rekreation. Verksamheten ska även anpassas för barn med särskilda behov.

I skollagen kan man läsa att huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö.

Hur ser det då ut på fritidshemmen i Gävle kommun?

Läser man Skolinspektionens rapport om fritidshemmen i Gävle kommun som kom i slutet av mars 2012 kan man se att detta inte uppfylls:

Huvudmannen har misslyckats när det gäller gruppstorlekar eftersom dessa är större än i jämförbara kommuner och i riket i snitt och dessutom är lärartätheten lägre än i jämförbara kommuner och i riket i snitt. I rapporten går också att läsa Gävle kommun inte i tillräcklig utsträckning har låtit denna kartläggning ligga till grund för några djupare analyser eller utvärderingar av elevgruppens storlek och sammansättning eller hur dessa faktorer påverkar den pedagogiska verksamheten och ingen analys eller utvärdering görs av detta.

Man kan också läsa: ”…framgår att elevgrupperna inte har anpassats till behoven i olika fritidshem så att omsorgen och det pedagogiska uppdraget enligt de nationella målen kan tillgodoses. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs att avhjälpa bristen.” samt ”..fritidshemmen inte arbetar för att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.”

I rapporten går även att läsa att inte alla fritidshem bedriver ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling eftersom det bland annat saknas tydliga åtgärder vid kränkande behandling. Dessutom fungerar inte samarbetet mellan grundskola och fritidshem.

Nu undrar jag hur de styrande i Gävle kommun kommer att agera för en bättre och tryggare miljö för våra barn på fritidshemmen? Lägg nu inte ansvaret på de fritidshemmen/skolorna utan ta även ert ansvar i det hela.

Föräldrar! Börja ställa krav för en bättre miljö på fritidshemmen både för våra barn och för personalen!

Malin

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons