Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stoppa beslutsprocessen

Annons

Gävles politiker vill tvinga boende och sommarstugeägare att köpa något som många inte vill ha, ett kommunalt VA system.

Lagstiftningen säger: ”Om din fastighet ingår i ett verksamhetsområde för vatten och avlopp och det finns ett behov av en allmän VA-anläggning är du skyldig att betala för de vattentjänster som dras fram till fastigheten.”

Vilket behov? Är det kommunens behov för att kunna förtäta och bygga ut Norrlandet eller är det sommarstugeägarna och de boendes behov som ska tillgodoses?

Vi är många som anser att det inte behövs ett kommunalt VA-system. Behovet uppstår först om planerna på cirka 400 nya fastigheter i skogen norr om Bönavägen blir av. Har kommunen undersökt hur stort intresset är för dessa tomter? Vad händer med VA-systemet om det inte blir något av de nya fastigheterna?

Det finns cirka 850 fastigheter i området, ungefär hälften fast boende och hälften sommarstugor.

Om fem procent av dessa har dåliga vatten- eller avloppssystem innebär det 40-45 fastigheter. Ingen som vi har talat med känner till att det skulle vara så stora problem i området. De som bor i området har naturligtvis försäkrat sig om att de har bra vatten innan de bosätter sig där.

Kommunen skyller på miljön för att kunna driva denna fråga, vilket är rent struntprat. De vattenprover kommunen tagit i området mäter kvaliteten på ett livsmedel. Godkänner verkligen Livsmedelsverket att ett livsmedel distribueras bara decimeter från avloppsledningen?

Det har inte framkommit att någon skulle ha otjänligt vatten i sin egen brunn på Norrlandet. Väldigt många har tröttnat på de domedagspredikande miljömupparna som hela tiden ska överdriva, hur farligt och fel det mesta i samhället är. Detta beteende gör att många tappar sitt förtroende för miljörörelsen, vilket är mycket tråkigt.

Enligt färsk statistik går varje vecka någon kommun ut och uppmanar sina invånare att koka vattnet, eller att helt avstå användning av vattnet för att det kommunala vattensystemet är förorenat.

Det finns i dag mängder av VA-anläggningar som är godkända efter svensk och europeisk standard och som kan vara bättre lösningar i området.

Har man en avloppsbrunn riskerar bara fastighetsägaren och kanske någon granne drabbas. Ett kommunalt VA-system kan däremot slå ut mycket stora områden med många drabbade invånare.

Gävle kommun säger ofta att man inte har råd till mindre barngrupper, till satsningar på skolan, trygg åldringsvård, laga gator och vägar minska barngrupperna inom barnomsorgen, fler satsningar på skolan, trygga åldringsvården, laga och asfaltera dåliga gator, måla övergångsställen och filmarkeringar, ploga och sanda vissa gator och cykelvägar, klippa gräset i våra parker med mera.

Men vi som bor i samma kommun kan inte säga ”Jag har inte råd med denna mycket stora utgift för ett VA-system, som jag dessutom inte har behov av.”

Där ska alla tvångsanslutas, det är bara att anpassa sig och betala vad våra politiker har beslutat, kanske med för dåligt beslutsunderlag.

Vid informationsmötet på Högskolan den 8 december framkom att varken tjänstemän eller politiker hade klart för sig vilka olika konsekvenser det blir för de boende, framför allt vad gäller kostnaden.

Det finns för många frågetecken i detta stora och viktiga ärende. Det är skrämmande att höra hur borgerliga politiker förespråkar ett kommunalt monopol när man annars kan tänka sig att privatisera nästan all kommunal/statlig verksamhet.

Därför bör den politiska beslutsprocessen stoppas tills dess att de oklarheter som finns grundligt har kartlagts.

Uppretade fastighetsägare på Norrlandet

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons