Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Synpunkter tystas inte ner

Annons

I insändaren den 28/2 beskriver skribenten sin upplevelse av hur chefer inom Omvårdnad Gävle agerar och hur chefstillsättningar hanteras.

Vi har under flera år arbetat intensivt med vår gemensamma värdegrund. Jag förutsätter att alla medarbetare och inte minst chefer, som är viktiga förebilder, arbetar utifrån förhållningssättet i värdegrunden. Därför ser jag med största allvar på din kritik och kommer att undersöka hur det förhåller sig. Jag vill på detta sätt informera dig om hur din uppmaning till debatt kommer att hanteras.

❒ Dina synpunkter har tagits upp till samtal i Omvårdnad Gävles produktionsledning.

❒ Fem områdeschefer för frågan vidare till samtal vid träffar med samtliga 80 verksamhetschefer.

❒ Frågan tas upp i våra kvalitetsråd på verksamhets- områdes och ledningsnivå inom produktionsenheten.

Kvalitetsrådens uppgift är bland annat att systematiskt fånga upp och analysera klagomål, synpunkter, tips och idéer för att ständigt driva kvalitetsarbetet framåt. Genom kvalitetsråden försäkrar vi oss om att vi håller en kvalitet i nivå med de krav som kommunledning och omvårdnadsnämnd ställer.

Resultaten från kvalitetsråden på verksamhets- och områdesnivå lyfts vidare till vårt centrala kvalitetsråd, som jag är ansvarig för att leda. På så sätt säkerställer vi att dina synpunkter förs till samtal och analys i alla led i verksamheten – och att resultaten sedan återförs till mig.

Vi arbetar utifrån Gävle kommuns samverkansavtal. Det innebär att vi under hela anställningsprocessen samverkar med de fackliga organisationerna, som också har möjlighet att träffa samtliga sökande.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta mig på telefon 026-17 91 58.

Ann-Britt Nordahl

produktionschef, Omvårdnad Gävle

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons