Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Två farliga fel i trafiken

/

Annons

Så är i stort sett sommaren 2011 avklarad. I trafiken har det varit ett antal olyckor med dödlig utgång eller med svåra skador som följd, som väl inte borde ha ägt rum. Egentligen bör ju inga trafikolyckor inträffa, då våra vägar och bilar är ganska säkra för att inte säga riktigt säkra, men de allra flesta trafikolyckor beror ju vare sig på vägens eller fordonets säkerhet. De beror ju i stället i de allra flesta fall på den mänskliga faktorn, det vill säga på dig och mig.

När man är ute och kör på våra svenska vägar och på gatorna i tätorterna tycker i varje fall jag, att det är konstigt att det inte händer flera olyckor än vad det gör.

Under mina bilturer har jag konstaterat, att vi kör alldeles för fort, håller alldeles för korta avstånd till framförvarande fordon, alltså de klassiska felen, som vi gör lite allesammans. Jag är inte på något vis undantagen, även om jag själv på alla sätt försöker följa bestämmelserna och anpassar farten till omständigheterna och underlaget.

Det är emellertid speciellt två fel, som jag uppmärksammat i sommar. Det första handlar om påfart på motorväg och motortrafikled.

Här är grundregeln den, att den fordonsförare som ska köra in på motorvägen eller motortrafikleden har väjningsplikt. Samtidigt säger bestämmelserna, att jag ska se till att hålla samma hastighet som fordonen på motorväg respektive motortrafikled då jag kör in på densamma.

Det här kräver en del uppmärksamhet inte bara från mig, som ska köra in på motorvägen respektive motortrafikled, utan det kräver också uppmärksamhet från de fordonsförare, som redan befinner sig på vägen.

Det står också i bestämmelserna att jag ska se till att underlätta påfarten för fordon som ska in på motorvägen respektive motortrafikleden. Här finns det mycket mera att önska.

Vid flera tillfällen har det hänt mig att jag inte fått tillräckligt utrymme för att så riskfritt som möjligt köra in på motorvägen eller motortrafikleden. Om alla strävade efter att underlätta för varandra i dessa situationer så skulle trafiken flyta mycket bättre.

Det andra handlar helt enkelt om omkörning i samband med möte. Här säger bestämmelserna, att om jag inte kan göra en säker omkörning utan att nyttja körbanan för mötande trafik ska jag helt enkelt avstå från omkörningen. Säker omkörning är när det inte kommer mötande fordon. Har jag mötande trafik så får jag inte köra om, så enklet är det. Böterna för denna typ av trafikförseelse är ganska höga.

Jag har upplevt omkörningar både då det varit möte med utnyttjande av motsatta körbanan, men också omkörning på höger sida det vill säga. på insidan mot vägkanten, vilket inte är tillåtet.

BengtOlof Bokström

Gävle MHF

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons