Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Var rädd om Norrlandet

Annons

Enligt översiktsplanen för Norrlandet kommer värdefull skog på norra och södra sidan av Bönavägen från Engeltofta till Engesberg att exploateras av ny bebyggelse. De planerade bostadsområdena ligger i södersluttning i riktning mot Gävlebukten.

Med byggnation på norra sidan kommer barrskog och markväxtlighet att försvinna och ersättas med byggnader, vägar och asfalterade ytor vilket förhindrar avrinning. Vid kraftig nederbörd kan dålig avrinning orsaka omfattande vattenskador.

En skogsridå söder om Bönavägen mellan Storsandsvägen och Stentorpsvägen är redan i dag känslig vid kraftig nederbörd och återkommande översvämningar förekommer. De planerade bostäderna där riskerar i framtiden att orsaka översvämningar och vattenskador på intilliggande fastigheter.

Den aktuella skogsridån är omtyckt av många och kallas för parkmark. Enligt stadsbyggnadskarta från stadsingenjörskontoret 4/7 1970 är området utmärkt som park.

Skogsridån mellan Storsandvägen och Stentorpsvägen bör bevaras för framtiden och bilda en buffertzon mot trafiken på Bönavägen. Risken är annars att en viktig klimatzon försvinner. Denna zon har en luftrenande, avskärmande och bullerdämpande effekt mot trafiken på Bönavägen.

Norrlandet bör även i framtiden ha en landskapsbild som kustområde och det krävs stor försiktighet med förändringar i de omtyckta naturområdena.

I dag är de orörda markområdena längs Bönavägen attraktiva för allmänheten med goda möjligheter till friluftsliv, bärplockning och för turism. Det är viktigt att värna om den historiska landskapsbilden på Norrlandet och för framtiden bevara de unika naturområdena som har ett stort PR-värde för Gävle kommun.

Några synpunkter från en gammal Gävlebo

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons