Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi arbetar enligt uppdraget från våra medlemmar

/

Annons

Thorsten Böös, en av SPF Ankarets äldre medlemmar, engagerade sig i många år i frågor som rör äldreboende och seniorboende. Han skrev insändare och uppmärksammade Samarbetsrådet på frågan. År 2005 genomförde SPF Hille med stöd av samarbetsrådet en enkät om intresset för seniorboende. 69 svar kom in.

I maj 2007 besökte SPF Ankarets ordförande Elisabeth Olsson Karlshamn och fick se ett nytt seniorboende som visades av den arkitekt som var initiativtagare. Det ledde till att Samarbetsrådet tog ett beslut om en ny enkät ut till alla medlemmar i Gävle. Den genomfördes av Ankaret och det kom 237 svar som sammanställdes och som visade på ett stort intresse hos medlemmarna. Samtliga föreningar var representerade vid ett möte med oppositionspartierna, ett möte som tyvärr inte ledde vidare.

Under 2009 utsågs Lars Börjebo och Elisabeth Olsson av Samarbetsrådet att ta kontakt med kommunen och byggföretag. De träffade kommunens planchef som visade på tänkbara tomter enligt den nya översiktplan som kommunen godkänt. Kontakt togs då med tänkbara byggföretag och mest intresserade visade sig Skanska och Realoption i Uppsala vara.

Våra idéer uppmärksammades också av lokalpress och lokal-tv. I september 2009 kallade vi alla som gjort intresseanmälan till ett möte i Folkets Hus, där vi informerade om tänkta projekt. En interimsstyrelse bildades och i februari 2010 kallades till ett årsmöte där föreningen bildades och styrelse och funktionärer utsågs. Redan då anmälde sig många som medlemmar.

SPF Intresseförening för Seniorboende i Gävle arbetar för att äldre ska kunna bo tryggt och säkert i en miljö med frihet att välja själva, till exempel att äta ensam eller tillsammans med andra, motionera i bra miljö, ute eller inne, trygghetslarm om det känns säkert. SPF arbetar för bra boendemiljöer med bekväma avstånd till affärer, kommunikationer, ja bra service. Valfrihet är viktigt och det är bara den som ska bo som vet hur den vill ha det.

Det visade sig att ägarna till de så kallade lucktomterna i det läget inte var intresserade att sälja eller bygga senior- eller trygghetsboende och då återstod bara att via den godkända översiktplanen kontakta kommunen som pekade på att ytan vid Timmermansgatan inte klassades som mark av särskilt intresse.

Vi har alltså använt oss av ett demokratiskt fattat beslut och försöker skapa ett bra anpassat boende enligt det uppdrag som våra medlemmar i SPF Seniorboende i Gävle gett oss. Alla SPF-föreningar i Gävle har och får information och ingen har protesterat mot våra åtgärder.

För er information är och har vi varit aktiva i andra projekt i Gävle bland annat Gavlegårdarnas ombyggnad av före detta Hälsocentralen på Sätra, den i dagarna antagna planen för Muréngatan som nu är ute på granskning med mera. Se vår hemsida www.spfseniorboendeigaevle.se. Ingen av dessa ligger på något grönområde.

Vi har också tillsammans med tre andra pensionärsorganisationer i Gävle lyft frågan om senior-och trygghetsboende i Gävle både med hyresrätt och bostadsrätt i ett medborgarförslag daterat den 9 november 2011, som ännu inte behandlats i kommunfullmäktige.

Hans Ström

Ordförande, SPF Seniorboende i Gävle

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons