Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi har aldrig blivit kallade

Annons

Varje år dör mellan 700 och 1 000 män av bråck på stora kroppspulsådern. Många liv hade kunnat räddas med en enkel ultraljudsundersökning. Dessa fall och de som överlever ett sådant trauma kostar landstinget mycket mera pengar än vad regelbundna screeningundersökningar skulle innebära.

I Gävleborgs län kallas nu alla som fyllt 65 år till en sådan undersökning men sedan lämnas vi åldringar därhän. Varför fortsätter man inte kalla till undersökningar exempelvis vart femte år vilket tydligen sker i 13 av 21 landsting? Vi som i dag är 68 år och äldre har tyvärr aldrig blivit kallade.Felix

Svar direkt: Screening är en hälsoundersökning riktad till en grupp personer i befolkningen där medicinsk forskning upptäckt att det döljer sig okänd sjuklighet.

Det är ett stort projekt att screena befolkningen och därför inskränks omfattningen till den högriskgrupp man identifierat. Det har visat sig att just hos 65-åriga män är risken störst att bära på ett sådant okänt bråck. Det är så vanligt bland dem att det lönar sig att undersöka alla – dessa ofta friska män – för att i tid hitta dem som är okunniga om sitt bråck och i tid kunna operera bråcket.

Det är inte alls samma risk i befolkningen att kvinnor eller yngre män har ett okänt bråck. Det är inte heller stor risk att en frisk 65-åring senare i livet utvecklar ett allvarligt bråck. Det är naturligtvis så att det bland dem som passerat 65-årsålder när screening startade i länet, och därför inte undersökts, finns män som kan bära på ett okänt bråck.

Det är därför viktigt att de som inte kallas till screening och känner oro för sin hälsa kontaktar sin hälsocentral och diskuterar risken för att bära på ett okänt bråck. Orsak till sådan oro kan vara cirkulationsbesvär i benen, kärlsjukdom i hjärtat eller omfattande ärftlighet för kärlkramp. Efter läkares bedömning kan patienten sedan, för att bekräfta eller utesluta bråck, erbjudas en utredning inom den ordinarie sjukvårdens regi.

Ulf Öhrvall

verksamhetschef kirurgi

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons