Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi har infriat vallöftet

Annons

Med anledning av sommarens insändare om gruppernas storlek i förskolan och frågan om Socialdemokraterna kommer att infria löftet om minskade barngrupper vill jag åter igen beskriva metoden för det arbetet:

Politikens roll är att formulera mål och skapa förutsättningar för verksamheterna att kunna förverkliga dessa. Målet i denna fråga är ökad kvalitet i förskolan och en av många insatser för att åstadkomma detta är att minska barngruppers storlek.

Vi har alltid sett det som en viktig kvalitetsfråga och har därför angivit det som vallöfte men under åren som detta löfte angivits är min åsikt att det inte funnits någon heltäckande bild av det faktiska läget. Statistik har funnits men ingen som mätt samman olika variabler som påverkar utfallet.

Antal barn i förhållande till nuvarande barns behov, antal personal, personalens utbildning och kompetens, lokalernas och utemiljöns storlek och funktionalitet med mera. Förskolornas inre organisation har förut inte heller tagits i beaktande i denna fråga.

De senaste två åren har denna typ av helhetsbild gjorts för förskolan. Förskolecheferna har årligen att bedöma lämpligt barnantal utifrån aktuella förhållanden på respektive förskola. Helt nya platser har skapats genom ny-, om- och tillbyggnad alltså inte genom utökning i befintliga förskolor! Den extra utbyggnad som gjorts i förhållande till dagens antal förskolebarn har använts till att glesa ut antalet barn i de grupper som förskolechefer bedömt det som nödvändigt i.

Då det förutom pengar till utbyggnad och drift tillförts förskolan 21 miljoner extra de senaste två åren är min bild att vi har skapat förutsättningar och att vårt vallöfte därmed infriats. I de fall barngrupper utökats så har det inte med sparbeting att göra utan med verksamhetsmässiga bedömningar gjorda av förskolechef. Skulle de tvingas till förändringar som påverkar kvaliteten negativt och det inte går att göra omprioriteringar inom hela förskoleverksamheten – då blir frågan åter politisk.

Om jag och mina Socialdemokratiska kollegor inte tycks trovärdiga i denna fråga så vill jag citera vad Elisabeth Richey, ansvarig för skolinpektionens granskning i Gävle, sa i Arbetarbladet den 30 maj 2012: ”Min uppfattning är att den pedagogiska verksamheten i Gävles förskolor är väl genomtänkt och att man anpassar gruppstorleken efter sådana faktorer som personalens kompetens och barn i behov av särskilt stöd. I de intervjuer vi gjorde med föräldrar, personal och ledning fick vi många positiva signaler”

Åsa Wiklund Lång, S

ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons