Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi kommer även att restaurera Klockgjutarparken

Insändarskribenterna har likartade frågor och undrar över Klockgjutarparken, kommunens trädpolicy, hur markanvändning planeras och varför inte politiker har kommenterat inlägg.

Annons

Gävle växer med cirka 600 invånare årligen och närmar sig en allvarlig brist på bostäder. Gävle stads översiktsplan försöker råda bot på detta genom att peka ut mark som går att bebygga, bland annat gammal industrimark, lucktomter och några grönytor. 165 hektar grönyta och parkmark, Boulognerskogen och Stenebergsparken borträknade, bevaras i översiktsplanen.

Vi är väl medvetna om värdet av de gröna områden som finns i Gävle. Det är en av anledningarna till att byggplanerna på lucktomterna vid Muréngatan och gamla Philipsson haft högsta prioritet. Kommunen förhandlar med fler privata aktörer om deras centrala obebyggda tomter, bland annat den på Drottninggatan.

Ett grönområde som dock kommunfullmäktige pekat ut som möjligt att bebygga i översiktsplanen är Klockgjutarparken. I dag är parken 0,6 hektar stor och vid en eventuell byggnation kan 28 procent komma att bebyggas. Den kvarvarande parken kommer att restaureras och bland annat få bättre belysning, nya planteringar och en ny lekplats. Det är viktigt att vi i diskussionen inte glömmer att vi även skapar nya parker, exempelvis Jungfruparken vid Gävle Strand. Gävle är och förblir därmed en attraktiv grön stad.

Precis som Börje Larsson skriver, säger Gävle kommuns trädpolicy att fällda träd ska återplanteras. Då det inte alltid varit realistiskt att ersätta borttaget träd med ett nytt på samma plats, bland annat för att växtplatsen varit dålig, ska trädpolicyn ses över.

Viktigare än att ersätta varje enskilt borttaget träd är att kommunen eftersträvar att bevara, och helst öka, den totala grönmassan. Vid en byggnation i Klockgjutarparken kommer träd att tas bort samtidigt som några kommer att planteras.

Debatten kring Klockgjutarparken har varit livlig och jag och flera andra politiker har varit mycket delaktiga.

Själv deltog jag på samrådsmötet med cirka 90 närboende, har talat med boende på mail och telefon samt debatterat frågan i kommunfullmäktige. Jag och Per Johansson har även förklarat hur vi tänker i en debattartikel. Utöver detta har vi löpande informerat media för att nå ut till allmänheten.

Vad gäller kritik mot de gröna taken på de planerade husen i Klockgjutarparken delar jag inte den skepsis som framförs.

Jag hoppas verkligen att detta är en byggteknik som vi får se mer av. Gröna tak bidrar i likhet med andra gröna ytor till renare luft, bättre dagvattenhantering och är hemvist för fåglar och insekter samt har utmärkta energiegenskaper.

Jörgen Edsvik, S

Ordförande byggnads- och miljönämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons