Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunens skandalhantering av Villa Sjötorp

/

DEBATT: Svante Helmbaek Tirén från Rädda Villa Sjötorp vill rädda "ett levande kulturarv", skriver han i en debattartikel om Villa Sjötorp.

Annons

Vem har makt över historien? I en tid av snabba förändringar, klimathot och informationskaos tycks kulturarv och historia spela en allt viktigare roll för vår självförståelse. Det handlar inte längre om ett perifert specialintresse – en levande historieförståelse är en förutsättning för att skapa ett tolerant, kreativt och hållbart samhälle i framtiden. När Villa Sjötorp nu hotas av utplåning riskerar Gävleborna att berövas på ytterligare ett sådant arv till eftervärlden, och katastrofen är signerad Gävle kommun.

Kommunordförande Jörgen Edsvik (S) påstår i Radio P4 att Gävle värnar om kulturarvsfrågor och har bra koll på de historiskt värdefulla fastigheter som finns i kommunen. Hur kommer det sig då att ett av kommunens i särklass mest unika hus vanvårdats och tillåtits förfalla ända sedan 2006?

Det vilar en tragisk ironi över fallet med Villa Sjötorp. Visserligen finns det många exempel på kommuner som mer eller mindre tafatt låter kulturhistoriskt värdefulla fastigheter förfalla till sådan grad att de slutligen ”måste” rivas, men med Villa Sjötorp har denna tvivelaktiga taktik nått nya höjder.

Så sent som 2012 kom en antikvarisk utredning, som i likhet med flera andra undersökningar konstaterar att Villa Sjötorp med parken är ett omistligt kulturarv med unika historiska värden. Det pittoreska 1880-talshuset har till och med föreslagits som statligt byggnadsminne, det högsta skyddet för byggnader av detta slag. Men sedan 2012 har frågan med få undantag konsekvent ignorerats av kommunen. I väntan på beslut har husets utsatts för både inbrott, vandalisering och vanvård, samtidigt som ett flertal personer anmält intresse att hyra och använda det spektakulära huset. Hur kunde detta förvandlas från uppskattat kulturföreningshus till rivningsobjekt?

Det är inte första gången Villa Sjötorp, ägt av kommunala Gävle hamn, är hotat. På 1970-talet, då huset var rivningshotat för första gången, var man dock långt mer vidsynt än idag. Då upplät man huset till en vänförening som bildats just för att värna om platsens historia. I över 30 år, fram till 2006, blomstrade föreningen som här etablerade ett kulturcentrum i miniatyr. Med musikaliska evenemang, föreläsningar och caféverksamhet var Sjötorp en uppskattad mötesplats samtidigt som det fungerade som den historieberättare det är. Ett lysande och väl fungerande exempel på levande kulturarv! För nio år sedan vräktes föreningen av hamnstyrelsen, som därmed krossade decennier av ideellt föreningsarbete och ett pionjärprojekt inom svensk byggnadsvård.

Den kanske mest slående ironin i fallet är emellertid de ansvarigas totala historielöshet. Villa Sjötorp uppfördes i nuvarande skick av grosshandlaren Axel Brandt (1836-1898), en av stadens mest framgångsrika grosshandlare och representant för de företagare som utvecklade Gävle till en av landets viktigaste industristäder. Detta är i sin tur är själva orsaken till att staden överhuvudtaget har en sådan hamn idag. Med andra ord raderar hamnen alltså ut en del av dess egen förhistoria – och berövar dessutom framtida generationer på denna berättelse.

Hela agerandet är ett typexempel på häpnadsväckande klantig kommunpolitik och absurt bakåtsträvande företagande. Det finns nämligen många industrier och företag som verkar i områden med skyddade natur- och kulturmiljöer som väljer att samverka och se värdet, istället för att brutalt köra över närområdet utan någon som helst hänsyn. För en fungerande framtid måste vi släppa dessa urmodiga vanföreställningar om att näringsliv och kultur skulle stå i konflikt med varandra – det är precis tvärtom!

Kulturarv är precis som till exempel urskog en oersättlig resurs – den går aldrig att återskapa ifall den förloras. Men samtidigt är det just en resurs: en tillgång, som genom att skapa tankeutrymme, reflektion och upplevelse sätter igång de kreativa processer som i förlängningen är förutsättningen för både kultur, näringsliv och mycket annat. Att utplåna kulturarv är i förlängningen otroligt skadligt även för näringslivet. För vad är det egentligen en stad utan sitt arv? Skulle Paris, London eller New York vara de ekonomiska centra de är om det inte vore för just deras rika och levande historia, som triggar igång kreativitet, initiativ och idéer?

Men främst är det övergrepp på rent mänskliga värden. Ofta försöker man få det att låta som att den enda vägen är att låta kortsiktiga vinstintressen diktera villkoren. Men hur många gånger ska vi upprepa detta misstag? Vore det inte bättre att låta historien vidga våra vyer, istället för att göra om misstagen på nytt? Gävle lider fortfarande av den smärtsamma förlusten under 1960-talets rivningshysteri, och den motiverades med samma falska retorik som idag.

Samtidigt växer ständigt intresset och behovet för historia och kulturarv stadigt. Inspirerande exempel på hur dessa miljöer används för att utveckla och förnya samhället dyker upp på många håll, och fram till vräkningen 2006 var även Villa Sjötorp ett sådant exempel.

Denna misshandel av ideella krafter, folklig opinion och historia är ett sorgligt kapitel i stadens historia som måste få ett slut. Varför går inte Gävle i frontlinjen och föregår med gott exempel? Nu kan vi vända denna episod till en förebild istället för skräckexempel. Pengar kan sökas från stiftelser, EU, staten med flera och samarbete kan inledas med en rad organisationer och företag. Vi från Rädda Villa Sjötorp har satt igång utredning av flera förslag och har på få dagar samlat nära tusen anhängare – så nog går det. I första hand propagerar vi för bevarande på plats, vilket skulle kosta mindre pengar och dessutom rädda parkmiljön och det historiska sammanhanget. Som en sista nödåtgärd kan huset flyttas, vilket trots att det är bättre än rivning fortfarande måste betraktas som en stor förlust.

Nu är det upp till Gävle kommun och Gävle hamn. Vill man ta ansvar för huset som bevisligen kan fungera som ett levande kulturarv – eller vill man utplåna denna möjlighet för medborgarna för all framtid?

Svante Helmbaek Tirén

Rädda Villa Sjötorp

LÄS ÄVEN:

De tar strid för Villa Sjötorp efter nya rivningsplaner

Annons