Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Konsultrapport banar väg för ny strid om valfri hemtjänst

De flesta är nöjda med sin hemtjänst i Gävle. Men vilken betydelse den ökade valfriheten har för detta är oklart, enligt en konsultrapport. Nu blir det politikerna som får avgöra det omstridda LOV-systemets framtid.

Sedan snart fyra år tillbaka bedrivs LOV (lagen om valfrihetssystem) på försök inom hemtjänsten i Gävle. LOV ger privata hemtjänstföretag som uppfyller vissa krav rätt att fritt etablera sig. De äldre som behöver hemtjänst får själva välja om de ska anlita någon av de privata utförarna eller kommunens egen hemtjänst, priset är detsamma.

Läs även: Äldre kan få snabbspår till hemtjänst

I dag finns det tolv privata utförare plus kommunens egen hemtjänst att välja bland för den som behöver hemtjänst i Gävle´.

Nästa år ska kommunfullmäktige bestämma om LOV ska permanentas eller avskaffas. För att få vägledning i det beslutet har man låtit en konsult göra en utvärdering av hur systemet fungerat hittills. Konsultinsatsen har kostat kommunen 170 000 kronor.

I utvärderingen konstateras att de som har hemtjänst i Gävle i allmänhet är nöjda med den service de får. Få klagar, få gör omval av hemtjänstutförare. I vilken mån den stora kundnöjdheten har med LOV att göra är dock oklart, enligt rapporten. De kundundersökningar som gjordes före och efter reformen går inte att jämföra.

Det betonas i utvärderingen att det finns behov av att förbättra informationen till dem som ska välja hemtjänstutförare. Många känner sig osäkra. Ett förslag är att kommunens biståndshandläggare ges en mer rådgivande och lotsande funktion än i dag.

I rapporten betonas det att LOV-systemet varit positivt ur ett samhällsperspektiv. Det har haft betydelse för tillväxten av företag i kommunen. Systemet har öppnat upp för invandrare att få ett arbete som de annars skulle haft svårt att få.

Samtidigt påpekas det att det finns skillnader i arbetsvillkoren hos hemtjänstutförarna. De små företagen kan inte erbjuda heltider på samma sätt som kommunens hemtjänst och de större företagen. Alla utförare har inte heller kollektivavtal.

Kompetensen bland utförarna skiljer sig åt. Medan kommunens personal till 80 procent består av undersköterskor är det färre hos de privata utförarna. Ett företag har inga undersköterskor alls.

Konsulten rekommenderar kommunen att se över modellen för ekonomisk ersättning i systemet och att en analys görs för att se om systemet är konkurrensneutralt.

På politisk nivå drar man helt olika slutsatser av rapporten.

– Det finns inget i den som talar emot att vi ska behålla LOV-systemet. Tvärtom bör den här modellen införas även inom äldreboendena, säger Anders Jansson, M, ledamot och tiilträdande ordförande i Omvårdnadsnämnden.

– Rapporten stärker mig i min uppfattning att LOV bör avvecklas, säger Tord Fredriksen, V, avgående ordförande i Omvårdnadsnämnden.

Han ser LOV-systemet som kostnadsdrivande, miljömässigt ohållbart och ogynnsamt för hemtjänstpersonalen. Anders Jansson invänder att valfriheten är positiv för de äldre och att det väger tyngre än de anställdas villkor.

Kommunfullmäktige kommer under nästa år att ta ställning till om LOV-systemet ska behållas eller inte.

Läs även: LOV ger privata företag tillgång till skattemedel

Läs även: För oss är det självklart med valfrihet