Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Korsnäs AB

en av Gävles två största industriermed cirka 1.500 anställda i Gävle. Korsnäs ärett av Sveriges ledande skogsindustriföretag och tillverkarkartong, säck- och kraftpapper, fluffmassa till hygienprodukteroch sågade trävaror. Välkänt är detstarka säckpapperet som kan lyfta en bil - 1992 gjordes lyftetpå Stortorget för en plats i Guinness' rekordbok.
Korsnäs Sågverks AB bildades 1855 på initiativav löjtnanten Georg de Laval (1812-1868), som ville startasågverk i Dalarna. Då han möttes av svalt intressedär vände han sig till Gävle. Brukspatronerna Göran Fredrik Göransson och August Lundeberg samt Per Elfstrand, Wilhelm Elfbrink, Frans Oscar Flensburg och Per Murén, affärsmän i handelshus i Gävle,tecknade andelar i företaget och köpte Korsnäsegendom vid sjön Runn öster om Falun, där ångsågverketbyggdes och togs i drift 1858. Virket fraktades på den nybyggdaGävle-Dala Järnväg till brädgårdarpå Alderholmen för export.
1879 anlades ett hyvleri på Brynäs där ävenbostadshus, Korsnäsgårdarna, byggdes för hyvleri- ochbrädgårdsarbetarna. 1890 uppfördes ett nytt hyvlerii Bomhus och 1899 flyttades såghus, bostäder, bogserbåtaroch arbetare från Korsnäs till Bomhus - ett nytt sågverkssamhällebyggdes upp i Kastet. Sågen blev nu en av världensstörsta anläggningar med 30 sågramar, dit virketflottades på Dalälven och från den en byggd timmerränna.I Karskär uppfördes 1910 en sulfitfabrik och 1915en sulfatfabrik för framställning av pappersmassa. 1923brann sågen och ett nytt sågverk byggdes upp.
1925 byggdes den första pappersmaskinen, 1932 börjadeKorsnäs göra monteringsfärdiga bostadshus av träoch 1953 togs Sveriges första kraftpappersmaskin, PM 2, idrift.
1960 köptes Marma-Långrör AB, vars anläggningari Vallvik såldes 1968 medan Marmaverken lades ner 1989.
1968 skedde en genomgripande modernisering av Korsnäsverken.Bland annat togs då ännu en pappersmaskin, PM4, i drift.PM5 startades 1976, och det möjliggjorde produktion av högkvalitativkartong.
Under perioden 1985-1989 byggdes Korsnäsverken om ochtill för cirka 2,5 miljarder kronor. 1993-1996 byggdes PM4om för ökad produktion och höjd produktkvalitet.
Korsnäs AB har även ägnat sig åt kraftproduktiongenom delägande i Krångede AB från 1927 till1993.
En stor miljösatsning inleddes 1990, då Korsnässlutade använda klorgas i blekprocessen och tillverkningenav klor upphörde.
Korsnäs AB samlades med sina fyra verksamhetsgrenar iKorsnäs Holding AB, från 1993 helägt dotterbolagtill Industriförvaltnings AB Kinnevik, där Invi & Co,Jan Stenbeck och Märta Stenbecks dödsbo blev ledandeägare.
Bernhard Martin ledde företaget 1894-1908, Gerdt Zimmerman1908-1923, Wilhelm Ekman 1924-1942, Erik W Eriksson 1942-1960,Göran Lindblom 1960-1970. 1971 tillträdde docent NilsLandqvist som direktör, efterträdd av Lennart Ahlgren1986-1993 och därefter Stig Nordin (VD även förKinnevik) fram till 1998. Se även Den stora flytten Sundell, O: Korsnäs, ett skogsindustriföretagväxer fram; Altin, T: Korsnäsbolaget 1855-1955; Sundin,U: Ett stort sågverk och dess flyttning vid sekelskiftet(stencil).